Przyrządy do pomiaru napięcia, prądu i rezystancji


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przyrządy do pomiaru napięcia, prądu i rezystancji
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego pobierana jednorazowo
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

- PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel.: 22 581 9242 electricity@gum.gov.pl