Elektroda redoks


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Elektroda redoks
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne
Zakres pomiarowy/metoda
od 220 mV do 650 mV
Niepewność rozszerzona
5 mV
cena

299 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9392