Kalibratory wielofunkcyjne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory wielofunkcyjne
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja przy prądzie stałym (DC)
Zakres pomiarowy/metoda
1 ? ÷ 1 G? metoda podstawieniowa
Niepewność rozszerzona
7,5E-06 ?/? do 10E-04 ?/?
cena

50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt
tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253 electricity@gum.gov.pl