Wzorce achromatyczne i barwne widmowego współczynnika przepuszczania


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce achromatyczne i barwne widmowego współczynnika przepuszczania
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
widmowy współczynnik przepuszczania w celu wyznaczenia składowych trójchromatycznych (X, Y, Z) i współrzędnych chromatyczności (x,y) (dla jednego wzorca i pięciu iluminantów)
Zakres pomiarowy/metoda
0,001 ÷ 1,000 Zakres widmowy (380 ÷ 780) nm
Niepewność rozszerzona
Iluminant A Obserwator CIE 1931 normalny (2o) filtr czerwony X 0,131 Y 0,082 Z < 0,001
cena

1040 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 92 59, 22 581 92 51, 22 581 93 71, 22 581 93 11, e-mail: iwona.ostrowska@gum.gov.pl, dobrochna.matkowska@gum.gov.pl, jolanta.gebicka@gum.gov.pl