Higrometry, termohigrometry lub psychrometry elektroniczne


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Higrometry, termohigrometry lub psychrometry elektroniczne
Symbol laboratorium
Nr pracowni
102
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wilgotność względna - rozszerzony pakiet standardowy w temp. (23 oraz 10 i 35) °C
Zakres pomiarowy/metoda
Rozszerzony pakiet standardowy w temp. (23 oraz 10 i 35) °C przez porównanie z wzorcowym higrometrem punktu rosy i wzorcowym termometrem
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 1,0) %, 0,1 °C
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Rozszerzony pakiet standardowy w temp. 23°C - 5 punktów wilgotności względnej oraz w 10 °C i 35 °C po 2 punkty wilgotności względnej