Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r1634332541,Wilgotnosciomierze-do-ziarna-zboz-i-nasion-oleistych.html
2019-11-12, 00:02

Wilgotnościomierze do ziarna zbóż i nasion oleistych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wilgotnościomierze do ziarna zbóż i nasion oleistych
Symbol laboratorium
Nr pracowni
102
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wilgotność ciał stałych
Zakres pomiarowy/metoda
1 punkt dla próbek o niższej wilgotności, nie wymagającej podsuszenia / przez porównanie z suszarkowo-wagową metodą odniesienia oznacznia wilgotności zboża i nasion oleistych
Niepewność rozszerzona
0,1 % (wilgotności)
cena

325 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-