Miernik RLC


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik RLC
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
indukcyjność
Zakres pomiarowy/metoda
1 µH ÷ 10 H
Niepewność rozszerzona
50 µH/H do 50 mH/H
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy dla danej częstotliwości, każdy następny punkt to 91,00 zł (0,7 rbg x stawka za 1 rbg).
Kontakt

tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242; electricity@gum.gov.pl