Wzorzec refraktometryczny stały – za pomocą refraktometru (wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec refraktometryczny stały – za pomocą refraktometru (wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik załamania światła
Zakres pomiarowy/metoda
n = (1,4 ÷ 1,7)
Niepewność rozszerzona
2 × E-05
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-