Wiskozymetr rotacyjny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wiskozymetr rotacyjny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość dynamiczna
Zakres pomiarowy/metoda
(1100 ÷ 55000) mPa•s w temperaturze 20 °C
Niepewność rozszerzona
(0,5 ÷ 7) %
cena

1025 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Izabela Cękiel; e-mail: density@gum.gov.pl; izabela.cekiel@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 46