Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 5/2020


Nr decyzji
ZT 5/2020
Znak zatwierdzenia typu
PL T 20 5
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 35000 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.
Kod
22-400
Miasto
Zamość
Ulica
ul. Szczbrzeska 19
Kraj
Polska
Data wydania
2020-01-17
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2030-01-17
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry