Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r15502,Higrometry-punktu-rosy.html
2021-01-19, 09:45

Higrometry punktu rosy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Higrometry punktu rosy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura punktu rosy
Zakres pomiarowy/metoda
2 punkty w zakresie -50 °C ÷ +20 °C przez porównanie z higrometrem wzorcowym
Niepewność rozszerzona
(0,3 ÷ 0,1) °C
cena

741 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 91 47 e-mail: martyna.zagozdzon@gum.gov.pl