Kondensator dekadowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator dekadowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik stratności
Zakres pomiarowy/metoda
1E-06 ÷ 1E-03
Niepewność rozszerzona
1E-06 ÷ 2E-04
cena

494 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszą dekadę kondensatora, każda następna to 390,00 zł (3 rbg x stawka za 1 rbg).
Kontakt
tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242 electricity@gum.gov.pl