Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r15500164168,Wzorzec-schodkowy-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-11-19, 08:49

Wzorzec schodkowy - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec schodkowy - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odległość powierzchni
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 300) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,5; 0,9L] µm; L w m
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za wzorzec schodkowy do 300 mm