Rezystory stałe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Rezystory stałe
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja DC
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,00001 do 0,1 Ω
Niepewność rozszerzona
(14 ÷ 0,3) µΩ/Ω
cena

900 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 9302 tel.: 22 581 9462; electricity@gum.gov.pl