Multimetry / Woltomierze napięcia stałego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry / Woltomierze napięcia stałego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 1 mV, 1 mV ÷ 1000 V
Niepewność rozszerzona
2,8E-06 V/V do 4,1E-04 V/V
cena

30 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt
tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253 electricity@gum.gov.pl