Termometr szklany cieczowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termometr szklany cieczowy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
101
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
4 punkty w zakresie (-80 ÷ 550) °C, metoda porównawcza
Niepewność rozszerzona
(od 0,02 do 0,1) °C
cena

598 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-