Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r149569134734,Kolba-metalowa-I-rzedu.html
2021-01-27, 18:45

Kolba metalowa I rzędu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kolba metalowa I rzędu
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(1000 ÷ 5000) ml / wagowa
Niepewność rozszerzona
(0,01 ÷ 0,05) %
cena

585 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

mass@gum.gov.pl tel.: 22 581 9410 tel.: 22 581 9547