Przetwornik udarów mechanicznych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetwornik udarów mechanicznych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji przyspieszenia
Zakres pomiarowy/metoda
0,2 km/s² ÷ 100 km/s²
Niepewność rozszerzona
0,2 km/s² ÷ 2 km/s²: 1 %2 km/s² ÷ 50 km/s²: 2 %> 50 km/s²: 3,5 %
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy 1 przetwornika 1-osiowego o masie do 50 g. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

Kierownik Pracowni Joanna Kolasa tel.: 22 581 92 07; e-mail: joanna.kolasa@gum.gov.pl