Psychrometry Assmanna


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Psychrometry Assmanna
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wilgotność względna
Zakres pomiarowy/metoda
3 punkty (0 ÷ +50) °C przez porównanie z wzorcowym higrometrem punktu rosy i wzorcowym termometrem
Niepewność rozszerzona
1 %, 0,1 °C
cena

832 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 91 47; e-mail: mariola.krawczyk@gum.gov.pl