Wzorzec Q


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec Q
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik dobroci
Zakres pomiarowy/metoda
1 ÷ 200
Niepewność rozszerzona
0,1 % ÷ 10 %
cena

312 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242; electricity@gum.gov.pl