Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r129113028,Multimetry-Amperomierze-pradu-stalego.html
2021-04-20, 05:48

Multimetry / Amperomierze prądu stałego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry / Amperomierze prądu stałego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny stały
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 0,1 mA, 0,1 m A ÷ 11 A
Niepewność rozszerzona
4E-06 A/A do 6,3E-04 A/A
cena

50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt

tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253; electricity@gum.gov.pl