Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r128144,DT-2822020.html
23.07.2024, 04:27

SARA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


Skrócona nazwa podmiotu
SARA
Adres podmiotu
42-262 Poczesna
Kolonia Poczesna, ul. Górna 1B

SARA PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Numer cechy
0407 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 47/2023 2023-09-27 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Rozszerzenie rodzaju tachografów o analogowe (w jednej lokalizacji).

DT 282/2020 2020-11-30 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 47/2023
  1. Kolonia Poczesna, ul. Górna 1B, 42-262, Poczesna (CYFROWE I ANALOGOWE)
  2. ul. Poselska 2, 42-202, Częstochowa (CYFROWE)
aktywny
DT 282/2020
  1. Kolonia Poczesna, ul. Górna 1B, 42-262, Poczesna
  2. ul. Poselska 2, 42-202, Częstochowa 
aktywny