Nawigacja

Certyfikat MID

7W2.431.1470.18- wersja 5


Nr certyfikatu / Certificate no
7W2.431.1470.18- wersja 5
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat systemu jakości producenta
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Naczynie wyszynkowe
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
-
Typ / Type
Kubki jednorazowego użytku z: (PP) polipropylen, (PET) politereftalan etylenu, (PLA) polilaktyd z jedną kresą o pojemnościach: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml. Kubki jednorazowego użytku z: (PP) polipropylen z dwiema kresami o pojemnościach: - 300/500 ml.
Data wydania / Released from
2021-06-17
Data obowiązywania od / Valid from
2021-06-17
Data obowiązywania do / Valid until
2022-01-07
Jednostka notyfikowana / Notified body
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
KGL S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
-
Wnioskodawca miasto / City
-
Wnioskodawca ulica / Street
-
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
KGL S.A.
Producent kod / Postal code
Producent miasto / City
-
Producent ulica / Street
-
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry