Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r1272536663,Laser-stabilizowany-mise-en-pratique-zdudnianie-optyczne-czestotliwosci-laser-He.html
2019-11-11, 23:56

Laser stabilizowany mise en pratique - zdudnianie optyczne częstotliwości (laser He-Ne stabilizowany jodem)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Laser stabilizowany mise en pratique - zdudnianie optyczne częstotliwości (laser He-Ne stabilizowany jodem)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
41
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość fali w próżni, częstotliwość
Zakres pomiarowy/metoda
633 nm 474 THz
Niepewność rozszerzona
0,04 fm; 24 kHz
cena

2210 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-