Nawigacja

Rejestr podmiotów prowadzących działalność

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PAWEŁ CZARNIAK


Skrócona nazwa podmiotu
PHU Czarniak
Adres podmiotu
19-300 Ełk
ul. Przemysłowa 3

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PAWEŁ CZARNIAK

Numer cechy
0371 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 18/2022 2022-06-28 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Zmiana uprawnionego podmiotu z zezwolenia i zmiana skróconej nazwy (d. PHU Gabrylewicz Ewa - d. skrócona nazwa -  PHU Gabrylewicz)

DT 246/2020 2020-11-30 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Przejęcie praw i obowiązków z zezwolenia z dniem 31 grudnia 2021 r. przez PHU Paweł Czarniak (d. PHU Gabrylewicz Ewa). Zmiana NIP: z 8481000873 na 7181880616, zmiana skróconej nazwy: z  PHU Gabrylewicz na; PHU Czarniak - ZDT 18/2022

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 18/2022

ul. Przemysłowa 3, 19-300 Ełk

aktywny
DT 246/2020

ul. Przemysłowa 3, 19-300, Ełk

aktywny
do góry