Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r120599,DT-132020.html
2020-07-03, 16:06

TECHMAG spółka z ogarniczoną odpowiedzialnością


Skrócona nazwa podmiotu
TECHMAG SP. Z O.O.
Adres podmiotu
21-307 Ulan-Majorat
Stok 5
Telefon
Email

TECHMAG spółka z ogarniczoną odpowiedzialnością

Numer cechy
0138 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 13/2020 2020-02-06 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 13/2020 aktywny