Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

ZUPL 5/2005


Nr decyzji
ZUPL 5/2005
Rodzaj przyrządu pomiarowego
przeliczniki wskazujęce i pary czujników temperatury
Oznaczenie przedsiębiorcy
Kamstrup Sp. z o.o.
Kod
02296
Miasto
Warszawa
Ulica
ul. Kurzawska 9
NIP
527-010-47-75
REGON
006940454
Adres punktu legalizacyjnego
ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa
Data wydania
2005-06-27
Data obowiązywania od
2005-06-27
Data obowiązywania do
2006-12-19
Rejestr powiązany
Uwagi
do ciepłomierzy do wody, zmiana adresu punktu
Cofnięto
nie
do góry