Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru 45°:0°


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorce (achromatyczne i barwne) w geometrii pomiaru 45°:0°
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Parametry kolorymetryczne X, Y, Z (dla trzech iluminantów i jednego obserwatora kolorymetrycznego)
Zakres pomiarowy/metoda
(400 ÷ 700) nm, co 10 nm
Niepewność rozszerzona
niepewność przykładowego wzorca białego X ± 0,75; Y ± 0,79; Z ± 0,87
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel: 22 581 94 36, 22 581 94 95, e-mail: sylwia.gornik@gum.gov.pl alicja.zydorowicz@gum.gov.pl