Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec lepkości – ciecz newtonowska, w jednej temperaturze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany materiał odniesienia – ciekły wzorzec lepkości – ciecz newtonowska, w jednej temperaturze
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
lepkość kinematyczna
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 90000) mm2/s w temperaturze(25 ÷ 80) °C wiskozymetr kapilarny szklany
Niepewność rozszerzona
(0,2 ÷ 0,7) %
cena

1210 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
900 ml
Kontakt
Izabela Cękiel; e-mail: density@gum.gov.pl; izabela.cekiel@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 46