Stół obrotowy, obrotowa kodowana podziałka kątowa - z pryzmą wielościenną


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Stół obrotowy, obrotowa kodowana podziałka kątowa - z pryzmą wielościenną
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt ustawienia
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 10°
Niepewność rozszerzona
1,1"
cena

715 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
Poza siedzibą GUM wzorcowane są przetworniki wbudowane w stacjonarny układ pomiarowy.
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Przy wzorcowaniu poza siedzibą GUM do ceny dolicza się koszt delegacji.
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 84