Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r1032749763,Miernik-RLC.html
2019-11-12, 00:15

Miernik RLC


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik RLC
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja AC
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 W ÷ 1 MW
Niepewność rozszerzona
10 ?W/W ÷ 10 mW/W
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy dla danej częstotliwości, każdy następny to 91,00 zł (0,7 rbg x stawka za 1 rbg).