Lampa wolframowa


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Lampa wolframowa
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
światłość lampy wolframowej; wzorzec I rzędu (wzorzec 3- lampowy)
Zakres pomiarowy/metoda
(5 ÷ 3100) cd
Niepewność rozszerzona
0,015
cena

1755 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
8,5 rbg-pierwsza lampa I rzędu (w tym 1 rbg na wyznaczenie temperatury barwowej); 2,5 rbg- każda następna lampa (w tym 1 rbg na wyznaczenie temperatury barwowej)
Kontakt
tel: 22 581 9446; 9587; 9403; 9054 e-mail: photometry@gum.gov.pl