Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

557
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3
2014-08-27 2021-11-02 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL 15 001/MI-006

Więcej/more PL 15 001/MI-006
2015-12-22 2025-12-22 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 13 003/MI-001

Więcej/more PL 13 003/MI-001
2013-07-22 2023-07-22 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER s.r.o. ELSTER s.r.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 11 002/MI-003

Więcej/more PL 11 002/MI-003
2011-09-20 2021-09-20 Certyfikat badania typu WE Licznik energii elektrycznej czynnej A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005 uzup. 2

Więcej/more PL 08 004/MI-005 uzup. 2
2015-03-10 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 010/MI-004

Więcej/more PL 08 010/MI-004
2008-10-28 2018-10-28 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPE 42 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 10 001/MI-005

Więcej/more PL 10 001/MI-005
2010-04-20 2020-04-20 Certyfikat badania typu WE Odmierzacz LPG DGM-01 AUREX LPG Sp. z o.o. AUREX LPG Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL-MI002- 1450CN0006 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CN0006 wyd. 1
2012-08-28 2022-08-27 Certyfikat badania typu WE Przelicznik do gazomierza DOMINO COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL 11 001/MI-008

Więcej/more PL 11 001/MI-008
2011-07-14 2021-07-14 Certyfikat badania typu WE Materialna miara długości Ambest Orłowski Jerzy AM BEST Orłowski Jerzy AM BEST Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 004/MI-004

Więcej/more PL 16 004/MI-004
2016-04-08 2026-04-08 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPGN 12/C Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 11 002/MI-003 uzup. 1

Więcej/more PL 11 002/MI-003 uzup. 1
2015-03-11 2021-09-20 Certyfikat badania typu WE Licznik energii elektrycznej czynnej A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 005/MI-001

Więcej/more PL 08 005/MI-001
2008-08-27 2018-08-27 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 14 001/MI-005

Więcej/more PL 14 001/MI-005
2014-08-27 2024-08-27 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda Commercial Storage Partners Sp. z o.o. Storage Partners Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1
2015-06-10 2025-06-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL 13 002/MI-001

Więcej/more PL 13 002/MI-001
2013-07-22 2023-07-22 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER s.r.o. ELSTER s.r.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 006/MI-001

Więcej/more PL 08 006/MI-001
2008-09-12 2018-09-12 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 001/MI-007

Więcej/more PL 16 001/MI-007
2016-04-12 2026-04-12 Certyfikat badania typu WE Taksometr NOVITUS TAXI E COMP Spółka Akcyjna COMP Spółka Akcyjna Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 007/MI-004

Więcej/more PL 08 007/MI-004
2008-10-06 2018-10-06 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPE 41 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 003/MI-002

Więcej/more PL 08 003/MI-002
2008-04-01 2018-04-01 Certyfikat badania typu WE Przelicznik do gazomierza GLOROS XLE ENTE Sp. z o.o. ENTE Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005 uzup. 1

Więcej/more PL 08 004/MI-005 uzup. 1
2010-11-10 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 009/MI-006

Więcej/more PL 08 009/MI-006
2008-10-10 2018-10-10 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna AP Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005 uzup. 3

Więcej/more PL 08 004/MI-005 uzup. 3
2016-04-19 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01-xx, IPM-01-xx-F AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 003/MI-004

Więcej/more PL 16 003/MI-004
2016-01-15 2026-01-15 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 09 001/MI-004

Więcej/more PL 09 001/MI-004
2009-02-04 2019-02-04 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOP 1068 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 10 002/MI-005

Więcej/more PL 10 002/MI-005
2010-05-26 2020-05-26 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-02 Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005 aktual. 1

Więcej/more PL 08 004/MI-005 aktual. 1
2015-09-14 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01-xx, IPM-01-xx-F AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 15 001/MI-006 uzup. 1

Więcej/more PL 15 001/MI-006 uzup. 1
2016-04-19 2025-12-22 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005

Więcej/more PL 08 004/MI-005
2008-08-05 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

Nr JN1444-QS/1/2015 - wydanie nr 17

Więcej/more Nr JN1444-QS/1/2015 - wydanie nr 17
2017-10-20 2018-10-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1... CANGU ...; LEW 3 ... EQUS...; EA5... EA52...; EC3...; ESOX... ESOX P...; CORAX 1...; CORAX 3...; LEW32...PNE; SmartEMU 1; SmartEMU 3; smartESOX...; NEO3...; APOX+; NORAX1 or CORAX1'; NORAX3 or CORAX3'; NORAX1D; NORAX3D. Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

7W2.431.1759.17 - wersja 1

Więcej/more 7W2.431.1759.17 - wersja 1
2017-11-10 2020-11-09 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu z kresą 1/2 pint; Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu do krawędzi 1 pint i 1/2 pint Plastico Sp. z o.o. Plastico Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446
do góry