Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

549
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL 23 005/MI-001

Więcej/more PL 23 005/MI-001
2023-12-29 2033-12-29 Certyfikat badania typu UE Wodomierz JS INOX Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 23 005/MI-001

Więcej/more PL 23 005/MI-001
2023-12-29 2033-12-29 EU type examination certificate Water meter JS INOX Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 23 001/MI-001 rev. 1

Więcej/more PL 23 001/MI-001 rev. 1
2023-03-16 2033-01-28 EU type examination certificate Water meter Picoflux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 23 001/MI-001

Więcej/more PL 23 001/MI-001
2023-01-26 2033-01-28 EU type examination certificate Water meter Picoflux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 23 001/MI-001 akt. 1

Więcej/more PL 23 001/MI-001 akt. 1
2023-03-16 2033-01-28 Certyfikat badania typu UE Wodomierz Picoflux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 23 002/MI-001

Więcej/more PL 23 002/MI-001
2023-01-26 2033-01-28 EU type examination certificate Water meter iFlux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 23 001/MI-001

Więcej/more PL 23 001/MI-001
2023-01-26 2033-01-28 Certyfikat badania typu UE Wodomierz Picoflux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 23 002/MI-001

Więcej/more PL 23 002/MI-001
2023-01-26 2033-01-28 Certyfikat badania typu UE Wodomierz iFlux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 23 002/MI-001 akt. 1

Więcej/more PL 23 002/MI-001 akt. 1
2023-03-16 2033-01-28 Certyfikat badania typu UE Wodomierz iFlux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 23 002/MI-001 rev. 1

Więcej/more PL 23 002/MI-001 rev. 1
2023-03-16 2033-01-28 EU type examination certificate Water meter iFlux ECOMESS sp. z o.o. ECOMESS sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL-MI002-1450CM0003 edition 10

Więcej/more PL-MI002-1450CM0003 edition 10
2022-03-04 2032-02-03 EU type examination certificate Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CM0003 wydanie 10

Więcej/more PL-MI002-1450CM0003 wydanie 10
2022-03-04 2032-02-03 Certyfikat badania typu UE Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450DM0006 wydanie 1

Więcej/more PL-MI002-1450DM0006 wydanie 1
2021-12-21 2031-12-20 Certyfikat badania typu UE Gazomierz CGR-04 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450DM0006 edition 1

Więcej/more PL-MI002-1450DM0006 edition 1
2021-12-21 2031-12-20 EU type examination certificate Gas meter CGR-04 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL 21 004/MI-008

Więcej/more PL 21 004/MI-008
2021-10-14 2031-10-14 Certyfikat badania typu UE Materialna miara długości AM BEST AM BEST Jerzy Orłowski AM BEST Jerzy Orłowski Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 21 004/MI-008

Więcej/more PL 21 004/MI-008
2021-10-14 2031-10-14 EU type examination certificate Material measure of lengh AM BEST AM BEST Jerzy Orłowski AM BEST Jerzy Orłowski Central Office of Measures - NB 1440

PL 21 003/MI-001

Więcej/more PL 21 003/MI-001
2021-08-23 2031-08-24 Certyfikat badania typu UE Wodomierz JS TRP Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antonii Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antonii Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 21 003/MI-001

Więcej/more PL 21 003/MI-001
2021-08-23 2031-08-24 EU type examination certificate Water meter JS TRP Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antonii Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antonii Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 21 002/MI-005 aktualizacja nr 1

Więcej/more PL 21 002/MI-005 aktualizacja nr 1
2021-12-02 2031-08-02 Certyfikat badania typu UE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda PETROL STATION-T Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 21 002/MI-005 revision 1

Więcej/more PL 21 002/MI-005 revision 1
2021-12-02 2031-08-02 EU type examination certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water PETROL STATION-T Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Central Office of Measures - NB 1440

PL 21 002/MI-005

Więcej/more PL 21 002/MI-005
2021-08-02 2031-08-02 EU type examination certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water PETROL STATION-T Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Central Office of Measures - NB 1440

PL 21 002/MI-005

Więcej/more PL 21 002/MI-005
2021-08-02 2031-08-02 Certyfikat badania typu UE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda PETROL STATION-T Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Storage Partners Sp. z o.o. Sp. k. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 21 001/MI-001

Więcej/more PL 21 001/MI-001
2021-02-05 2031-03-22 EU type examination certificate Water meter FRANCO-Inox Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 21 001/MI-001

Więcej/more PL 21 001/MI-001
2021-02-05 2031-02-22 Certyfikat badania typu UE Wodomierz FRANCO-Inox Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 20 004/MI-006

Więcej/more PL 20 004/MI-006
2020-12-28 2030-12-28 EU type examination certificate Automatic weighing instrument T-Master ELMO OSx, T-Master PRESTIGE USx T-Master sp. z o.o. T-Master sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 20 004/MI-006 rev. 1

Więcej/more PL 20 004/MI-006 rev. 1
2023-04-17 2030-12-28 EU type examination certificate Automatic weighing instrument T-Master ELMO OSx, T-Master PRESTIGE USx T-Master S.A. T-Master S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 20 004/MI-006

Więcej/more PL 20 004/MI-006
2020-12-28 2030-12-28 Certyfikat badania typu UE Waga automatyczna T-Master ELMO OSx, T-Master PRESTIGE USx T-Master sp. z o.o. T-Master sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 20 004/MI-006 akt. 1

Więcej/more PL 20 004/MI-006 akt. 1
2023-04-17 2030-12-28 Certyfikat badania typu UE Waga automatyczna T-Master ELMO OSx, T-Master PRESTIGE USx T-Master S.A. T-Master S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

1450-MID-019, wydanie 1

Więcej/more 1450-MID-019, wydanie 1
2020-12-17 2030-08-07 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz DDM-A-G1.6 Daesung Measuring Co. LTD. Daesung Measuring Co. LTD. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-019, edition 1

Więcej/more 1450-MID-019, edition 1
2020-12-17 2030-08-07 Approved Quality System Gas meter DDM-A-G1.6 Daesung Measuring Co. LTD. Daesung Measuring Co. LTD. Oil and Gas Institute - NB 1450
do góry