Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

551
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL 08 007/MI-004

Więcej/more PL 08 007/MI-004
2008-10-06 2018-10-06 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPE 41 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 1
2008-10-03 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 1
2008-10-03 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL 08 006/MI-001

Więcej/more PL 08 006/MI-001
2008-09-12 2018-09-12 EC-type Examination Certificate Water meter S 100 ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 08 006/MI-001

Więcej/more PL 08 006/MI-001
2008-09-12 2018-09-12 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 005/MI-001

Więcej/more PL 08 005/MI-001
2008-08-27 2018-08-27 EC-type Examination Certificate Water meter S 100 ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 08 005/MI-001

Więcej/more PL 08 005/MI-001
2008-08-27 2018-08-27 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005

Więcej/more PL 08 004/MI-005
2008-08-05 2018-08-05 EC-type Examination Certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 08 004/MI-005

Więcej/more PL 08 004/MI-005
2008-08-05 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 003/MI-002

Więcej/more PL 08 003/MI-002
2008-04-01 2018-04-01 Certyfikat badania typu WE Przelicznik do gazomierza GLOROS XLE ENTE Sp. z o.o. ENTE Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 003/MI-002

Więcej/more PL 08 003/MI-002
2008-04-01 2018-04-01 EC-type Examination Certificate Volume conversion device GLOROS XLE ENTE Sp. z o.o. ENTE Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440
do góry