Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

557
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL 08 004/MI-005 uzup. 3

Więcej/more PL 08 004/MI-005 uzup. 3
2016-04-19 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01-xx, IPM-01-xx-F AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 001/MI-007

Więcej/more PL 16 001/MI-007
2016-04-12 2026-04-12 EC-type Examination Certificate Taximeter NOVITUS TAXI E COMP Spółka Akcyjna COMP Spółka Akcyjna Central Office of Measures - NB 1440

PL 16 001/MI-007

Więcej/more PL 16 001/MI-007
2016-04-12 2026-04-12 Certyfikat badania typu WE Taksometr NOVITUS TAXI E COMP Spółka Akcyjna COMP Spółka Akcyjna Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 004/MI-004

Więcej/more PL 16 004/MI-004
2016-04-08 2026-04-08 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOPGN 12/C Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 16 004/MI-004

Więcej/more PL 16 004/MI-004
2016-04-08 2026-04-08 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPGN 12/C Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 2
2016-03-11 2018-10-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.., CANGU.., LEW 3.., EQUS.., EA5.., EA52.., EC3.., ESOX.., ESOX P.., CORAX 1.., CORAX 3.., LEW32...PNE, SmartEMU 1, SmartEMU 3, smartEsox.., NEO3.. Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 2
2016-03-11 2018-10-28 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.., CANGU.., LEW 3.., EQUS.., EA5.., EA52.., EC3.., ESOX.., ESOX P.., CORAX 1.., CORAX 3.., LEW32...PNE, SmartEMU 1, SmartEMU 3, smartEsox.., NEO3.. Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1446/ 1/2013 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 1/2013 wersja 2
2016-02-08 2016-09-13 Approved Quality System Heat meter Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5, TOP 1068, TOPE41, TOPE42, TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 1/2013 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 1/2013 wersja 2
2016-02-08 2016-09-13 Certyfikat systemu jakości producenta Ciepłomierz Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5, TOP 1068, TOPE41, TOPE42, TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 5

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 5
2016-01-22 2016-10-15 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB, EQM, EQABP Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 5

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 5
2016-01-22 2016-10-15 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB, EQM, EQABP Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

PL 16 003/MI-004

Więcej/more PL 16 003/MI-004
2016-01-15 2026-01-15 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 003/MI-004

Więcej/more PL 16 003/MI-004
2016-01-15 2026-01-15 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 15 001/MI-006

Więcej/more PL 15 001/MI-006
2015-12-22 2025-12-22 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 15 001/MI-006

Więcej/more PL 15 001/MI-006
2015-12-22 2025-12-22 EC-type Examination Certificate Automatic weighing instrument WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Central Office of Measures - NB 1440

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 4
2015-12-07 2017-09-25 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3..., B8... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 4
2015-12-07 2017-09-25 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3..., B8... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2015 issue no 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2015 issue no 1
2015-10-29 2018-10-28 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.., CANGU.., LEW 3.., EQUS.., EA5.., EA52.., EC3.., ESOX.., ESOX P.., CORAX 1.., CORAX 3.., LEW32...PNE, SmartEMU 1, SmartEMU 3, smartEsox.., NEO3.. Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 1
2015-10-29 2018-10-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.., CANGU.., LEW 3.., EQUS.., EA5.., EA52.., EC3.., ESOX.., ESOX P.., CORAX 1.., CORAX 3.., LEW32...PNE, SmartEMU 1, SmartEMU 3, smartEsox.., NEO3.. Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

PL 08 004/MI-005 rev. 1

Więcej/more PL 08 004/MI-005 rev. 1
2015-09-14 2018-08-05 EC-type Examination Certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water IPM-01-xx, IPM-01-xx-F AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 9

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 9
2015-09-14 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

PL 08 004/MI-005 aktual. 1

Więcej/more PL 08 004/MI-005 aktual. 1
2015-09-14 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01-xx, IPM-01-xx-F AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 9

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 9
2015-09-14 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 8

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 8
2015-08-27 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 8

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 8
2015-08-27 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1446/ 2/2013 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 2/2013 wersja 2
2015-08-05 2016-09-26 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm... JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 2/2013 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 2/2013 wersja 2
2015-08-05 2016-09-26 Approved Quality System Active electrical energy meter L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm... JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 7
2015-07-24 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 7
2015-07-24 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1
2015-06-10 2025-06-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450
do góry