Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

379
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL-MI002-1450DL0003, wydanie 1

Więcej/more PL-MI002-1450DL0003, wydanie 1
2020-07-03 2030-07-02 Certyfikat badania typu UE Gazomierz 2UG G6; UG G10; UG G16; UG G25 APATOR METRIX S.A. Raychem RPG Pvt. Ltd, Waghjainagar Industrial Association Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450DL0003, edition 1

Więcej/more PL-MI002-1450DL0003, edition 1
2020-07-03 2030-07-02 EU type examination certificate Gas meter 2UG G6; UG G10; UG G16; UG G25 APATOR METRIX S.A. Raychem RPG Pvt. Ltd, Waghjainagar Industrial Association Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450DL0002, edition 1

Więcej/more PL-MI002-1450DL0002, edition 1
2020-06-24 2030-06-23 EU type examination certificate Gas meter UG G1,6; UG G2,5; UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450DL0002, edition 1

Więcej/more PL-MI002-1450DL0002, edition 1
2020-06-24 2030-06-23 Certyfikat badania typu UE Gazomierz UG G1,6; UG G2,5; UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CT0009, wydanie 4

Więcej/more PL-MI002-1450CT0009, wydanie 4
2020-05-26 2028-03-01 Certyfikat badania typu UE Gazomierz UG G1,6 iSmart, UG G2,5 iSmart; UG G4 iSmart; 2UG G4 iSmart; 2UG G6 iSmart; UG G10 iSmart; UG G16 iSmart; UG G25 iSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CT0009, edition 4

Więcej/more PL-MI002-1450CT0009, edition 4
2020-05-26 2028-03-01 EU type examination certificate Gas meter UG G1,6 iSmart, UG G2,5 iSmart; UG G4 iSmart; 2UG G4 iSmart; 2UG G6 iSmart; UG G10 iSmart; UG G16 iSmart; UG G25 iSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CQ0004, wydanie 3

Więcej/more PL-MI002-1450CQ0004, wydanie 3
2020-05-14 2025-12-16 Certyfikat badania typu UE Gazomierz 2UG G4, 2UG G6 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CQ0004, edition 3

Więcej/more PL-MI002-1450CQ0004, edition 3
2020-05-14 2025-12-16 EU type examination certificate Gas meter 2UG G4, 2UG G6 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CQ0001 wyd.2

Więcej/more PL-MI002-1450CQ0001 wyd.2
2017-08-07 2025-08-26 Certyfikat badania typu UE Przelicznik do gazomierza CMK-03 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CQ0001 issue 2

Więcej/more PL-MI002-1450CQ0001 issue 2
2017-08-07 2025-08-26 EU type examination certificate Volume conversion device CMK-03 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CP0014, wydanie 5

Więcej/more PL-MI002-1450CP0014, wydanie 5
2016-07-19 2024-09-19 EU type examination certificate Gas meter UG G10, UG G16, UG G25 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CP0014, edition 5

Więcej/more PL-MI002-1450CP0014, edition 5
2016-07-19 2024-09-29 Certyfikat badania typu UE Gazomierz UG G10, UG G16, UG G25 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CO0012, wydanie 2

Więcej/more PL-MI002-1450CO0012, wydanie 2
2016-12-28 2023-10-16 Certyfikat badania typu UE Gazomierz UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CO0012, edition 2

Więcej/more PL-MI002-1450CO0012, edition 2
2016-12-28 2023-10-16 EU type examination certificate Gas meter UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CN0007, wydanie 4

Więcej/more PL-MI002-1450CN0007, wydanie 4
2016-10-18 2022-10-28 Certyfikat badania typu UE Gazomierz UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CN0007, edition 4

Więcej/more PL-MI002-1450CN0007, edition 4
2016-10-18 2022-10-28 EU type examination certificate Gas meter UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CN0006, wydanie 1

Więcej/more PL-MI002-1450CN0006, wydanie 1
2012-08-28 2022-08-27 Certyfikat badania typu UE Przelicznik do gazomierza DOMINO COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CN0006, edition 1

Więcej/more PL-MI002-1450CN0006, edition 1
2012-08-28 2022-08-27 EU type examination certificate Volume conversion device DOMINO COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CM0005, wyd. 3

Więcej/more PL-MI002-1450CM0005, wyd. 3
2014-08-27 2021-11-02 Certyfikat badania typu UE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CM0005, edition 3

Więcej/more PL-MI002-1450CM0005, edition 3
2014-08-27 2021-11-02 EU type examination certificate Gas meter 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CM0003 wyd. 7

Więcej/more PL-MI002-1450CM0003 wyd. 7
2019-11-18 2021-08-03 Certyfikat badania typu UE Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CM0003 issue 7

Więcej/more PL-MI002-1450CM0003 issue 7
2019-11-18 2021-08-03 EU type examination certificate Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002-1450CL0001, wydanie 7

Więcej/more PL-MI002-1450CL0001, wydanie 7
2020-02-10 2030-02-09 Certyfikat badania typu UE Gazomierz UG1,6; UG G2,5; UG G4; UG G6 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002-1450CL0001, edition 7

Więcej/more PL-MI002-1450CL0001, edition 7
2020-02-10 2030-02-09 EU type examination certificate Gas meter UG1,6; UG G2,5; UG G4; UG G6 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1
2015-06-10 2025-06-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ0002 edition 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 edition 1
2015-06-10 2025-06-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CN0006 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CN0006 wyd. 1
2012-08-28 2022-08-27 Certyfikat badania typu WE Przelicznik do gazomierza DOMINO COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3
2014-08-27 2021-11-02 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL QS 19 002

Więcej/more PL QS 19 002
2019-05-06 2022-05-06 Certyfikat systemu jakości producenta Przelicznik do gazomierza MacBAT III PLUM sp. z o.o. PLUM sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL QS 19 002

Więcej/more PL QS 19 002
2019-05-06 2022-05-06 Approved Quality System Volume conversion device MacBAT III PLUM sp. z o.o. PLUM sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

Wybierz Strony

do góry