Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

356
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 4
2012-06-06 2013-10-17 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA, sEAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 4
2012-06-06 2013-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA, sEAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 3
2012-04-03 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3..., NEO1..., EA5..., EA52..., NEO3..., A8, C8... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 3
2012-04-03 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3..., NEO1..., EA5..., EA52..., NEO3..., A8, C8... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 3
2012-02-17 2013-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 3
2012-02-17 2013-10-17 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 4
2012-01-17 2012-12-28 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 4
2012-01-17 2012-12-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 2
2012-01-16 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3..., NEO1..., EA5..., EA52..., NEO3..., A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 2
2012-01-16 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3..., NEO1..., EA5..., EA52..., NEO3..., A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL-MI002- 1450CM0003

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0003
2011-11-30 2021-08-03 Certyfikat badania typu WE Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0004 edition 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004 edition 2
2011-11-30 2021-08-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0004

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004
2011-11-30 2021-08-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0003

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0003
2011-11-30 2021-08-03 EC-type Examination Certificate Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0004 wyd. 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004 wyd. 2
2011-11-30 2021-08-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0004

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004
2011-11-30 2021-08-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Oil and Gas Institute - NB 1450

Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-11-15 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-11-15 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0005

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005
2011-11-02 2021-11-02 EC-type Examination Certificate Gas meter 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0005

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005
2011-11-02 2021-11-02 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-10-06 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-10-06 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1
2011-09-30 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1
2011-09-30 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL 11 002/MI-003

Więcej/more PL 11 002/MI-003
2011-09-20 2021-09-20 EC-type Examination Certificate Active electrical energy meter A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 11 002/MI-003

Więcej/more PL 11 002/MI-003
2011-09-20 2021-09-20 Certyfikat badania typu WE Licznik energii elektrycznej czynnej A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

JN1446/ 1/2010 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 1/2010 wersja 2
2011-07-28 2013-09-13 Approved Quality System Heat meter Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 1/2010 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 1/2010 wersja 2
2011-07-28 2013-09-13 Certyfikat systemu jakości producenta Ciepłomierz Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7
2011-07-27 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… EA52… NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7
2011-07-27 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… EA52… NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

Wybierz Strony

do góry