Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

376
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

1450-MID-005 wyd. 2

Więcej/more 1450-MID-005 wyd. 2
2014-06-13 2017-06-13 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-011 wyd. 1

Więcej/more 1450-MID-011 wyd. 1
2014-06-13 2017-06-12 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz CGR-FX COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

JN1446/ 2/2014 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 2/2014 wersja 1
2014-05-30 2017-05-29 Approved Quality System Capacity serving measure Kufel szklany 1 L 045533 80 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 2/2014 wersja 1
2014-05-30 2017-05-29 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kufel szklany 1 L 045533 80 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 1/2014 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 1/2014 wersja 1
2014-05-26 2017-05-25 Certyfikat systemu jakości producenta Przelicznik do ciepłomierza FAUN Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 1/2014 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 1/2014 wersja 1
2014-05-26 2017-05-25 Approved Quality System Calculator for heat meter FAUN Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 3
2014-03-28 2016-10-15 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 3
2014-03-28 2016-10-15 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 2
2014-03-10 2016-10-15 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 2
2014-03-10 2016-10-15 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 4
2013-12-27 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 4
2013-12-27 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 8

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 8
2013-12-27 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 8

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 8
2013-12-27 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL-MI002- 1450CO0012 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0012 wyd. 1
2013-10-17 2023-10-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CO0012 edition 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0012 edition 1
2013-10-17 2023-10-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 1
2013-10-16 2016-10-15 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA, sEAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 1
2013-10-16 2016-10-15 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA, sEAB Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 2
2013-10-14 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 2
2013-10-14 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 7
2013-10-04 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 7
2013-10-04 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1446/ 1/2013 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 1/2013 wersja 1
2013-09-06 2016-09-13 Approved Quality System Heat meter Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5, TOP 1068, TOPE41, TOPE42 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 1/2013 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 1/2013 wersja 1
2013-09-06 2016-09-13 Certyfikat systemu jakości producenta Ciepłomierz Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5, TOP 1068, TOPE41, TOPE42 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 2/2013 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 2/2013 wersja 1
2013-09-06 2016-09-26 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm... JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 2/2013 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 2/2013 wersja 1
2013-09-06 2016-09-26 Approved Quality System Active electrical energy meter L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm... JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

PL 13 002/MI-001

Więcej/more PL 13 002/MI-001
2013-07-22 2023-07-22 EC-type Examination Certificate Water meter S 100 ELSTER s.r.o. ELSTER s.r.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 13 002/MI-001

Więcej/more PL 13 002/MI-001
2013-07-22 2023-07-22 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER s.r.o. ELSTER s.r.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 13 003/MI-001

Więcej/more PL 13 003/MI-001
2013-07-22 2023-07-22 EC-type Examination Certificate Water meter S 100 ELSTER s.r.o. ELSTER s.r.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 13 003/MI-001

Więcej/more PL 13 003/MI-001
2013-07-22 2023-07-22 Certyfikat badania typu WE Wodomierz S 100 ELSTER s.r.o. ELSTER s.r.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

Wybierz Strony

do góry