Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

376
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL-MI002- 1450CO0011 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0011 wyd. 3
2014-12-22 2023-10-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 SECURE METERS (UK) LTD APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-005 wyd. 5

Więcej/more 1450-MID-005 wyd. 5
2014-11-28 2017-08-02 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIKS GAZ VE SU ARMATÜRLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-004 edition 5

Więcej/more 1450-MID-004 edition 5
2014-11-28 2017-08-02 Approved Quality System Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIKS GAZ VE SU ARMATÜRLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 4
2014-11-20 2016-10-15 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB, EQM, EQABP Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2013 wyd. nr 4
2014-11-20 2016-10-15 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB, EQM, EQABP Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1446/ 3/2014 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 3/2014 wersja 1
2014-11-12 2017-11-11 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu z kreska o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml), Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu do krawędzi o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml) PLASTICO Sp. z o.o. PLASTICO Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 3/2014 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 3/2014 wersja 1
2014-11-12 2017-11-11 Approved Quality System Capacity serving measure Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu z kreska o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml), Kubki jednorazowego użytku z polipropylenu do krawędzi o pojemności: 1 pint (586,26 ml), 0,5 pint (284,13 ml) PLASTICO Sp. z o.o. PLASTICO Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 3

Więcej/more JN1446/ 2/2014 wersja 3
2014-11-03 2017-05-29 Approved Quality System Capacity serving measure Kufel szklany (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się), Pojemniki przenoszone: dzbanki oraz karafki Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 3

Więcej/more JN1446/ 2/2014 wersja 3
2014-11-03 2017-05-29 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kufel szklany (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się), Pojemniki przenoszone: dzbanki oraz karafki Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1
2014-09-26 2017-09-25 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 1
2014-09-26 2017-09-25 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1446/ 2/2014 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 2/2014 wersja 2
2014-09-05 2017-05-29 Approved Quality System Capacity serving measure Kufel szklany o pojemnościach: 0,04 L, 0,125 L, 0,2 L, 0,25 L, 0,3 L, 0,4 L, 0,5 L, 1 L (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się) Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2014 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 2/2014 wersja 2
2014-09-05 2017-05-29 Certyfikat systemu jakości producenta Naczynie wyszynkowe Kufel szklany o pojemnościach: 0,04 L, 0,125 L, 0,2 L, 0,25 L, 0,3 L, 0,4 L, 0,5 L, 1 L (do cieczy nie pieniących się oraz do cieczy pieniących się) Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

PL 14 001/MI-005

Więcej/more PL 14 001/MI-005
2014-08-27 2024-08-27 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda Commercial Storage Partners Sp. z o.o. Storage Partners Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

1450-MID-009 wyd. 2

Więcej/more 1450-MID-009 wyd. 2
2014-08-27 2016-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-006 wyd. 4

Więcej/more 1450-MID-006 wyd. 4
2014-08-27 2014-11-28 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UNIFLO G4E, G10E, G16E, G6E, G4S, G6S, AM-G10, AM-G16, 6G6, 6G4L, UG (G1,6, G2,5, G4), 2G10L, UG T, UG G4, UG G4 paySmart G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-008 wyd. 2

Więcej/more 1450-MID-008 wyd. 2
2014-08-27 2016-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CL0005 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CL0005 edition 3
2014-08-27 2021-11-02 EC-type Examination Certificate Gas meter 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-010 wyd. 2

Więcej/more 1450-MID-010 wyd. 2
2014-08-27 2016-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UG G4 Liberty EG4v 10 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-010 edition 2

Więcej/more 1450-MID-010 edition 2
2014-08-27 2016-10-17 Approved Quality System Gas meter UG G4 Liberty EG4v 10 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL 14 001/MI-005

Więcej/more PL 14 001/MI-005
2014-08-27 2024-08-27 EC-type Examination Certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water Commercial Storage Partners Sp. z o.o. Storage Partners Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

1450-MID-009 edition 2

Więcej/more 1450-MID-009 edition 2
2014-08-27 2016-10-17 Approved Quality System Gas meter UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-008 edition 2

Więcej/more 1450-MID-008 edition 2
2014-08-27 2016-10-17 Approved Quality System Gas meter UG G1,6, G2,5, G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-003 edition 4

Więcej/more 1450-MID-003 edition 4
2014-08-27 2016-10-30 Approved Quality System Gas meter UNIFLO G6E, G6, G10E, G16E, G10, G16, G4S, G6S, G10S, G16S APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-003 wyd. 4

Więcej/more 1450-MID-003 wyd. 4
2014-08-27 2016-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz UNIFLO G6E, G6, G10E, G16E, G10, G16, G4S, G6S, G10S, G16S APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005 wyd. 3
2014-08-27 2021-11-02 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9
2014-07-03 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 9
2014-07-03 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

1450-MID-005 edition 2

Więcej/more 1450-MID-005 edition 2
2014-06-13 2017-06-12 Approved Quality System Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-011 edition 1

Więcej/more 1450-MID-011 edition 1
2014-06-13 2017-06-12 Approved Quality System Gas meter CGR-FX COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450
do góry