Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

376
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 7
2015-07-24 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

1450-MID-005 edition 3

Więcej/more 1450-MID-005 edition 3
2015-07-07 2017-06-12 Approved Quality System Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-002 wyd. 3

Więcej/more 1450-MID-002 wyd. 3
2015-07-07 2017-06-12 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz CGR-01 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

1450-MID-002 edition 3

Więcej/more 1450-MID-002 edition 3
2015-07-07 2017-06-12 Approved Quality System Gas meter CGR-01 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

1450-MID-005 wyd. 2

Więcej/more 1450-MID-005 wyd. 2
2015-07-07 2017-06-12 Certyfikat systemu jakości producenta Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0003 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0003 wyd. 3
2015-06-18 2021-08-03 Certyfikat badania typu WE Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CL0002 edition 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CL0002 edition 2
2015-06-18 2020-05-23 EC-type Examination Certificate Gas meter CGR-01 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CL0002 wyd. 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CL0002 wyd. 2
2015-06-18 2020-05-23 Certyfikat badania typu WE Gazomierz CGR-01 COMMON S.A. Apator S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0003 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0003 edition 3
2015-06-18 2021-08-03 EC-type Examination Certificate Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 wyd. 1
2015-06-10 2025-06-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ0002 edition 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ0002 edition 1
2015-06-10 2025-06-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 HybridSmart APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 3
2015-05-27 2017-09-25 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 3
2015-05-27 2017-09-25 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

PL-MI002- 1450CN0007 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CN0007 edition 3
2015-05-08 2022-10-28 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001
2015-05-08 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CN0007 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CN0007 wyd. 3
2015-05-08 2022-10-28 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 4 do PL-MI002- 1450CL0001
2015-05-08 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CP0014 wyd. 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CP0014 wyd. 3
2015-04-17 2024-09-29 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G10, UG G16 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CP0014 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CP0014 edition 3
2015-04-17 2024-09-29 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G10, UG G16 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 6

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 6
2015-04-08 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 6

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 6
2015-04-08 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 smartEsox... NEO3... Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 2
2015-03-23 2017-09-25 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2014 wyd. nr 2
2015-03-23 2017-09-25 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8, C8..., CORAX 3... Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL 11 002/MI-003 uzup. 1

Więcej/more PL 11 002/MI-003 uzup. 1
2015-03-11 2021-09-20 EC-type Examination Certificate Active electrical energy meter A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 11 002/MI-003 uzup. 1

Więcej/more PL 11 002/MI-003 uzup. 1
2015-03-11 2021-09-20 Certyfikat badania typu WE Licznik energii elektrycznej czynnej A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005 uzup. 2

Więcej/more PL 08 004/MI-005 uzup. 2
2015-03-10 2018-08-05 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 004/MI-005 uzup. 2

Więcej/more PL 08 004/MI-005 uzup. 2
2015-03-10 2018-08-05 EC-type Examination Certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water IPM-01 AUREX LPG" Sp. z o.o. AUREX LPG" Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 5

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 5
2015-02-19 2015-10-30 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 5

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2012 wyd. nr 5
2015-02-19 2015-10-30 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1.. CANGU.. LEW 3.. EQUS.. EA5.. EA52.. EC3.. ESOX.. ESOX P.. CORAX 1.. CORAX 3.. LEW32...PNE SmartEMU 1 SmartEMU 3 Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL-MI002- 1450CO0011 edition 3

Więcej/more PL-MI002- 1450CO0011 edition 3
2014-12-22 2023-10-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G4 SECURE METERS (UK) LTD APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450
do góry