Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

549
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 2
2010-10-25 2012-12-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1…, LEW 3…, EA5…, EA52… Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 1
2010-10-18 2013-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 1
2010-10-18 2013-10-17 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1446/ 2/2010 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 2/2010 wersja 1
2010-09-27 2013-09-26 Approved Quality System Active electrical energy meter L3Fn…, L3Fk…, L1Fk… JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 2/2010 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 2/2010 wersja 1
2010-09-27 2013-09-26 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej L3Fn…, L3Fk…, L1Fk… JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 1/2010 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 1/2010 wersja 1
2010-09-14 2013-09-13 Certyfikat systemu jakości producenta Ciepłomierz Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 1/2010 wersja 1

Więcej/more JN1446/ 1/2010 wersja 1
2010-09-14 2013-09-13 Approved Quality System Heat meter Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 5

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 5
2010-09-13 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 5

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 5
2010-09-13 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 4
2010-08-12 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 4

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 4
2010-08-12 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL 10 002/MI-005

Więcej/more PL 10 002/MI-005
2010-05-26 2020-05-26 EC-type Examination Certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water IPM-02 Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 10 002/MI-005

Więcej/more PL 10 002/MI-005
2010-05-26 2020-05-26 Certyfikat badania typu WE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-02 Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 10 001/MI-005

Więcej/more PL 10 001/MI-005
2010-04-20 2020-04-20 Certyfikat badania typu WE Odmierzacz LPG DGM-01 AUREX LPG Sp. z o.o. AUREX LPG Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 10 001/MI-005

Więcej/more PL 10 001/MI-005
2010-04-20 2020-04-20 EC-type Examination Certificate LPG dispenser DGM-01 AUREX LPG Sp. z o.o. AUREX LPG Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 3
2010-02-03 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 3
2010-02-03 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 1
2009-12-29 2012-12-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1... Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 1
2009-12-29 2012-12-28 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1... Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 2
2009-07-28 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 2
2009-07-28 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL 09 001/MI-004

Więcej/more PL 09 001/MI-004
2009-02-04 2019-02-04 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOP 1068 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 09 001/MI-004

Więcej/more PL 09 001/MI-004
2009-02-04 2019-02-04 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOP 1068 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 010/MI-004

Więcej/more PL 08 010/MI-004
2008-10-28 2018-10-28 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPE 42 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 010/MI-004

Więcej/more PL 08 010/MI-004
2008-10-28 2018-10-28 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOPE 42 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 08 009/MI-006

Więcej/more PL 08 009/MI-006
2008-10-10 2018-10-10 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna AP Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 08 009/MI-006

Więcej/more PL 08 009/MI-006
2008-10-10 2018-10-10 EC-type Examination Certificate Automatic weighing instrument AP Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 08 007/MI-004

Więcej/more PL 08 007/MI-004
2008-10-06 2018-10-06 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOPE 41 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 08 007/MI-004

Więcej/more PL 08 007/MI-004
2008-10-06 2018-10-06 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPE 41 APATOR - KFAP Sp. z o.o. APATOR - KFAP Sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 1
2008-10-03 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444
do góry