Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

376
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL-MI002- 1450CM0003

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0003
2011-11-30 2021-08-03 Certyfikat badania typu WE Gazomierz CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0004 edition 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004 edition 2
2011-11-30 2021-08-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0004

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004
2011-11-30 2021-08-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0003

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0003
2011-11-30 2021-08-03 EC-type Examination Certificate Gas meter CGT-02 COMMON S.A. COMMON S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0004 wyd. 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004 wyd. 2
2011-11-30 2021-08-16 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CM0004

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0004
2011-11-30 2021-08-16 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. GAS METRO INDUSTRIES S.A.E. Oil and Gas Institute - NB 1450

Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-11-15 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 2 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-11-15 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0005

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005
2011-11-02 2021-11-02 EC-type Examination Certificate Gas meter 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CM0005

Więcej/more PL-MI002- 1450CM0005
2011-11-02 2021-11-02 Certyfikat badania typu WE Gazomierz 2G10L APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-10-06 2020-02-09 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001

Więcej/more Zał. Nr 3 do PL-MI002- 1450CL0001
2011-10-06 2020-02-09 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 APATOR METRIX S.A. APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1
2011-09-30 2014-09-29 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2011 wyd. nr 1
2011-09-30 2014-09-29 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3…, NEO1…, EA5…, EA52…, NEO3…, A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

PL 11 002/MI-003

Więcej/more PL 11 002/MI-003
2011-09-20 2021-09-20 EC-type Examination Certificate Active electrical energy meter A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 11 002/MI-003

Więcej/more PL 11 002/MI-003
2011-09-20 2021-09-20 Certyfikat badania typu WE Licznik energii elektrycznej czynnej A8 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

JN1446/ 1/2010 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 1/2010 wersja 2
2011-07-28 2013-09-13 Approved Quality System Heat meter Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1446/ 1/2010 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 1/2010 wersja 2
2011-07-28 2013-09-13 Certyfikat systemu jakości producenta Ciepłomierz Elf 0,6, Elf 1,0, Elf 1,5, Elf 2,5 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7
2011-07-27 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… EA52… NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 7
2011-07-27 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… EA52… NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

PL 11 001/MI-008

Więcej/more PL 11 001/MI-008
2011-07-14 2021-07-14 Certyfikat badania typu WE Materialna miara długości Ambest Orłowski Jerzy AM BEST Orłowski Jerzy AM BEST Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 11 001/MI-008

Więcej/more PL 11 001/MI-008
2011-07-14 2021-07-14 EC-type Examination Certificate Material measure of lengh Ambest Orłowski Jerzy AM BEST Orłowski Jerzy AM BEST Central Office of Measures - NB 1440

JN1446/ 2/2010 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 2/2010 wersja 2
2011-06-22 2013-09-26 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm... JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi - JN 1446

JN1446/ 2/2010 wersja 2

Więcej/more JN1446/ 2/2010 wersja 2
2011-06-22 2013-09-26 Approved Quality System Active electrical energy meter L3Fn…, L3Fk…, L1Fk…, L3Fm... JM-TRONIC Sp. z o.o. JM-TRONIC Sp. z o.o. Regional Verification Office in Łódź - NB 1446

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 6

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 6
2011-05-04 2011-10-02 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 6

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2008 wyd. nr 6
2011-05-04 2011-10-02 Approved Quality System Active electrical energy meter EC3… NEO1… EA5… EA52... NEO3… Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 3
2011-02-11 2012-12-28 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej LEW 1…, LEW 3…, EQUS…, EA5…, EA52… Apator S.A. Apator S.A. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 3

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2009 wyd. nr 3
2011-02-11 2012-12-28 Approved Quality System Active electrical energy meter LEW 1…, LEW 3…, EQUS…, EA5…, EA52… Apator S.A. Apator S.A. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 2
2011-01-31 2013-10-17 Approved Quality System Active electrical energy meter EABM Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Regional Verification Office in Katowice - NB 1444

JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 2

Więcej/more JN1444-QS/ 1/2010 wyd. nr 2
2011-01-31 2013-10-17 Certyfikat systemu jakości producenta Licznik energii elektrycznej czynnej EABM Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444

Wybierz Strony

do góry