Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 27/2023

Więcej ZT 27/2023
2023-09-11 2033-09-11 PL T 23 27 Rafineria Gdańska sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2023

Więcej ZT 28/2023
2023-09-19 2033-09-19 PL T 23 28 Rafineria Gdańska sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2023

Więcej ZT 29/2023
2023-09-21 2033-09-21 PL T 23 29 Hydro-Instal Tadeusz Sieruta, Beatra Sieruta spółka jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 dm3, posadowione na stałe

ZT 30/2023

Więcej ZT 30/2023
2023-09-27 2033-09-27 PL T 23 30 CAMEA spol. s r.o. przyrządy do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego - prędkościomierze kontrolne o oznaczeniu fabrycznym UnicamVELOCITY 4

ZT 31/2023

Więcej ZT 31/2023
2023-09-28 2033-09-28 PL T 23 31 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4850 m3 do 5400 m3 posadowione na stałe

ZZT 6/2023

Więcej ZZT 6/2023
2023-10-04 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300000 m3, posadowione na stałe

ZT 32/2023

Więcej ZT 32/2023
2023-10-20 2033-10-20 PL T 23 32 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 950 m3 do 1020 m3

ZT 33/2023

Więcej ZT 33/2023
2023-11-06 2033-11-06 PL T 23 33 Spomasz Zamość S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 80 000 dm3

ZT 34/2023

Więcej ZT 34/2023
2023-11-06 2033-11-06 PL T 23 34 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DLM-101

ZT 35/2023

Więcej ZT 35/2023
2023-11-13 2033-11-13 PL T 23 35 "Endress+Hauser Polska" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3

DC-WCW.42.65.2023.KP.3 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.65.2023.KP.3 - przedłużenie
2023-11-16 - PL T 23 35 O. Salm & Co. GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3

DC-WCW.42.66.2023.KP.3 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.66.2023.KP.3 - przedłużenie
2023-11-16 - - O. Salm & Co. GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3

L 2/2023

Więcej L 2/2023
2023-11-20 - - SCHAFER-SUDEX s.r.o. beczki transportowe typu KEG o pojemnościach 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 25 dm3, 30 dm3 i 50 dm3

ZZT 7/2023

Więcej ZZT 7/2023
2023-11-22 - PL T 23 37 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 18000 m3

ZZT 8/2023

Więcej ZZT 8/2023
2023-11-22 - - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ROBEX" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnych od 5 m3 do 100 m3 jednolkomorowe naziemne i podziemne oraz o poj. nominalnych od 10 m3 do 100 m3 dwukomorowe naziemne i podziemne, posadowione na stałe

ZT 37/2023

Więcej ZT 37/2023
2023-11-22 2033-11-22 PL T 23 37 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4950 m3 do 5646 m3

ZT 36/2023

Więcej ZT 36/2023
2023-11-22 2033-11-22 PL T 23 36 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 237 m3 posadowione na stałe

ZT 38/2023

Więcej ZT 38/2023
2023-11-24 2033-11-24 PL T 23 38 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnych od 9600 m3 do 10522 m3 posadowione na stałe

ZT 39/2023

Więcej ZT 39/2023
2023-12-01 2033-12-01 PL T 23 39 Tomasz Kaczor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGROSPAW Tomasz Kaczor zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 35 m3

L 3/2023

Więcej L 3/2023
2023-12-11 - - Schrader s.a.s. manomentry do opon pojazdów mechanicznych o oznaczeniu fabrycznym "Eurodainu"

ZT 40/2023

Więcej ZT 40/2023
2023-12-13 2033-12-13 PL T 23 40 ORLEN POJEKT S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3

ZT 41/2023

Więcej ZT 41/2023
2023-12-14 2033-12-14 PL T 23 41 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 500 m3 do 600 m3

ZT 42/2023

Więcej ZT 42/2023
2023-12-18 2033-12-18 PL T 23 42 Automatic Systems Engineering sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 5000 m3 posadowione na stałe

ZT 44/2023

Więcej ZT 44/2023
2023-12-20 2033-12-20 PL T 23 44 Ziptech Llc zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 6000 dm3 posadowione na stałe

ZT 43/2023

Więcej ZT 43/2023
2023-12-20 2033-12-20 PL T 23 43 Ziptech Llc zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 3000 dm3 posadowione na stałe

ZT 45/2023

Więcej ZT 45/2023
2023-12-21 2033-12-21 PL T 23 45 "Endress+Hauser Polska" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 833 m3 posadowione na stałe

ZT 46/2023

Więcej ZT 46/2023
2023-12-22 2033-12-22 PL T 23 46 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 100 m3 posadowione na stałe

ZT 47/2023

Więcej ZT 47/2023
2023-12-27 2033-12-27 PL T 23 47 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnych od 9600m3 do 10000 m3 posadowione na stałe

ZT 1/2024

Więcej ZT 1/2024
2024-01-05 2034-01-05 PL T 24 1 ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnych od 960 m3 do 10000 m3 posadowione na stałe

ZT 2/2024

Więcej ZT 2/2024
2024-01-24 2034-01-24 PL T 24 2 WARTER Wojciech Rychlik sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 2000 m3 posadowione na stałe
do góry