Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 437/2002 - 31/2003

Więcej ZT 437/2002 - 31/2003
2003-02-11 2006-12-31 RP T 02 99 Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. Kolby metalowe II rzędu o pojemności nominalnej 4000 dm3

ZT 34/2003

Więcej ZT 34/2003
2003-02-11 2008-12-31 RP T 03 5 Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych "LUMEL" Spółka Akcyjna Mierniki napięcia przemiennego, EP29 o nazwie handlowej "mierniki elektromagnetyczne z przełącznikiem

ZT 25/2003

Więcej ZT 25/2003
2003-02-11 2003-12-31 nie nadano EMGAZ sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników i instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda – odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, SL1

ZT 1009/98 - 36/2003

Więcej ZT 1009/98 - 36/2003
2003-02-17 2003-12-31 RP T 98 341 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Liczniki do wody (wodomierze), skrzydełkowe, wielostrumieniowe, suche, do wody zimnej: WS 1,5 01, WS 1,5 02, WS 2,5 01, WS 2,5 02, WS 3,5 01, WS 3,5 02, WS 6,0 01, WS 6,0 02

ZT 870/99 - 37/2003

Więcej ZT 870/99 - 37/2003
2003-02-17 2003-12-31 RP T 99 242 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, skrzydełkowe, wielostrumieniowe, suche: WS 1,5 17, WS 2,5 17, WS 3,5 17, WS 6,0 17, WS 10 17, WS 15 17

ZT 38/2003

Więcej ZT 38/2003
2003-02-17 2008-03-30 RP T 03 17 Zakład Naprawy Wag Odmierzaczy i Zbiorników Paliwowych Ryszard Kogut, 49-314 Pisarzowice 45 d Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3, dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) pomostowe, RK...

ZT 371/97 - 39/2003

Więcej ZT 371/97 - 39/2003
2003-02-19 2003-12-31 RP T 97 146 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EMSON-MAT Tomasz Ziętek Wzorcowe źródła przyspieszenia drgań mechanicznych, K-10

ZT 40/2003

Więcej ZT 40/2003
2003-02-24 2003-04-30 nie nadano INSTRON Ltd., Coronation Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SY, Wielka Brytania, "ELEKTROMECHANIKA" s.c. Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Laboratoryjnego, Tadeusz Augustyniak, Bolesław Płoszyński, ul. Wodna 21, 90-024 Łódź Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych, 1111, zmodernizowana

ZT 997/98 - 49/2003

Więcej ZT 997/98 - 49/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 43/2003

Więcej ZT 43/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Zakład Usług Mechanicznych, Elżbieta Koza, REM-SAM, ul. Wyspiańskiego 3, 34-601 Limanowa Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników i instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda – odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, REM-SAM-SK

ZT 41/2003

Więcej ZT 41/2003
2003-02-26 2003-05-31 nie nadano GALDABINI, Via Giovanni XXIII, 183, 21010 Cardano Al. Campo (VA), Włochy Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych, CTM/5

ZT 121/99 - 53/2003

Więcej ZT 121/99 - 53/2003
2003-02-26 2005-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze) do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WSD: WSD 50, WSD 65, WSD 80, WSD 100, WSD 150

ZT 996/98 - 54/2003

Więcej ZT 996/98 - 54/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 636/96 - 47/2003

Więcej ZT 636/96 - 47/2003
2003-02-26 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze) do wody gorącej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 42/2003

Więcej ZT 42/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano OMRON Matsusaka Co. Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi, OMRON RX-I(HEM-632-E)

ZT 998/98 - 50/2003

Więcej ZT 998/98 - 50/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z poziomą osią wirnika, typoszeregu COSMOS WP: WP 50, WP 65, WP 80, WP 100, WP 125, WP 150, WP 200, WP 250, WP 300, WP 400, WP 500

ZT 999/98 - 51/2003

Więcej ZT 999/98 - 51/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z poziomą osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WP: WP 50, WP 65, WP 80, WP 100, WP 125, WP 150, WP 200, WP 250, WP 300, WP 400, WP 500

ZT 499/99 - 45/2003

Więcej ZT 499/99 - 45/2003
2003-02-26 2005-12-31 RP T 99 149 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, suche, z poziomą osią wirnika, z wyjmowaną wstawką pomiarową: MWN40, MWN50, MWN65, MWN80, MWN100, MWN125, MWN150, MWN200, MWN250, MWN300

ZT 120/99 - 52/2003

Więcej ZT 120/99 - 52/2003
2003-02-26 2005-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze) do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WSD: WSD 50, WSD 65, WSD 80, WSD 100, WSD 150

ZT 847/99 - 44/2003

Więcej ZT 847/99 - 44/2003
2003-02-26 2005-12-31 RP T 99 247 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, śrubowe, suche, z poziomą osią wirnika, z wyjmowaną wstawką pomiarową: MWN130-40-NC, MWN130-50-NC, MWN130-65-NC, MWN130-80-NC, MWN130-100-NC, MWN130-125-NC, MWN130-150-NC, MWN130-200-NC, MWN130-250-NC, MWN130-300-NC

ZT 1150/97 - 48/2003

Więcej ZT 1150/97 - 48/2003
2003-02-26 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 500/99 - 46/2003

Więcej ZT 500/99 - 46/2003
2003-02-26 2005-12-31 RP T 99 150 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, suche, z poziomą osią wirnika, z wyjmowaną wstawką pomiarową z nadajnikiem impulsów: MWN40-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN50-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN65-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN80-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN100-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN125-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN150-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN200-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN250-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN300-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP,

ZT 57/2003

Więcej ZT 57/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano Wenzhou Bokang Instruments Co. Ltd. Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi: BK 1001 ÷ BK 1007, BK 1001-3001, BK 2001 ÷ BK 2008 i BK 2001-3001

ZT 59/2003

Więcej ZT 59/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników do wody (wodomierzy), W-UK 67

ZT 173/2000 - 72/2003

Więcej ZT 173/2000 - 72/2003
2003-02-27 2005-12-31 nie nadano Shanghai Hua Chen Medical Instruments Co., Ltd. 20 Zhengdan East Road, Shanghai 200433, Chiny oznaczone znakiem firmy FARON, Rugenbergener Weg 17, 22457 Hamburg, Niemcy Termometry szklane lekarskie zwykłe model CRW 23A

ZT 61/2003

Więcej ZT 61/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano SANTECH Sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody, DELFIN–NORMAL–V/Z S.A.

ZT 759/2002 - 74/2003

Więcej ZT 759/2002 - 74/2003
2003-02-27 2004-12-31 nie nadano TYMBARK SPÓŁKA AKCYJNA, 34-650 Tymbark 156 Zbiorniki pomiarowe o pojemności nominalnej 15 m3, naziemne

ZT 151/93 - 64/2003

Więcej ZT 151/93 - 64/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-12 ZAP-PETRO Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłem mechanicznym, HOC-12

ZT 251/94 - 69/2003

Więcej ZT 251/94 - 69/2003
2003-02-27 2007-12-31 nie nadano Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym, HOC-13 o nazwie handlowej odmierzacze paliw ciekłych

ZT 416/96 - 66/2003

Więcej ZT 416/96 - 66/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 96 103 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem mechanicznym HOC-M...
do góry