Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZZT 1/2018

Więcej ZZT 1/2018
2018-01-02 - METACHEM-KOŚCIAN sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2m3 do 150, podziemne i nadziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2020

Więcej ZZT 3/2020
2020-02-19 - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZZT 3/2021

Więcej ZZT 3/2021
2021-01-22 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 8/2020

Więcej ZZT 8/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50000 m3, posadowione na stałe

ZZT 3/2017

Więcej ZZT 3/2017
2017-07-14 - Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S mierniki poziomu dżwięku o znaku fabrycznym 2250

ZZT 1/2017

Więcej ZZT 1/2017
2017-07-04 - EKOBENZ sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 980 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 6/2018

Więcej ZZT 6/2018
2018-03-22 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 101

ZZT 13/2020

Więcej ZZT 13/2020
2020-09-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 12 500 m3, posadowione na stałe

ZZT 8/2019

Więcej ZZT 8/2019
2019-07-03 - CLINBEX SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 2000 m3, posadowione na stałe

ZZT 12/2020

Więcej ZZT 12/2020
2020-09-24 - Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9600 m3, posadowione na stałe

L 3/2020

Więcej L 3/2020
2020-07-15 - Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 4100 M

ZZT 2/2018

Więcej ZZT 2/2018
2018-01-10 - Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32 000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 2/2020

Więcej ZZT 2/2020
2020-02-07 - MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 6/2019

Więcej ZZT 6/2019
2019-06-26 - Elektroniczne Wagi Przemysłowe sp. z o. o. sp. k. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu o znakach fabrycznych MARS i METEOR

ZZT 9/2019

Więcej ZZT 9/2019
2019-10-08 - "EKONSTAL" sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 60 m3 posadowione na stałe

ZZT 8/2018

Więcej ZZT 8/2018
2018-09-07 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 102

L 4/2020

Więcej L 4/2020
2020-12-02 - Norsonic AS mierniki poziomu dźwięku

ZZT 14/2020

Więcej ZZT 14/2020
2020-10-08 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 10 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 1/2021

Więcej ZZT 1/2021
2021-01-12 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 5/2020

Więcej ZZT 5/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 5/2017

Więcej ZZT 5/2017
2017-12-12 - Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 4/2019

Więcej ZZT 4/2019
2019-01-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2020

Więcej ZZT 10/2020
2020-07-31 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 1/2019

Więcej ZZT 1/2019
2019-01-17 2019-01-20 - JENOPTIK Robot GmbH przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego- przyrządy radarowe o nazwie MultaRadar CD

ZZT 11/2020

Więcej ZZT 11/2020
2020-08-10 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 7/2018

Więcej ZZT 7/2018
2018-03-22 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 102

ZZT 2/2019

Więcej ZZT 2/2019
2019-01-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZZT 4/2020

Więcej ZZT 4/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2017

Więcej ZZT 2/2017
2017-07-11 - CGH POLSKA sp. z o. o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 120 m3, naziemne i podziemne, posadowione na stałe

ZZT 7/2020

Więcej ZZT 7/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry