Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3578
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZZT 2/2017

Więcej ZZT 2/2017
2017-07-11 - CGH POLSKA sp. z o. o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 120 m3, naziemne i podziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2018

Więcej ZZT 3/2018
2018-01-24 - Jarosław Pielka, Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2019

Więcej ZZT 3/2019
2019-01-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 7/2019

Więcej ZZT 7/2019
2019-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 1000 m3, posadowione na stałe

ZZT 8/2019

Więcej ZZT 8/2019
2019-07-03 - CLINBEX SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 2000 m3, posadowione na stałe

ZZT 4/2018

Więcej ZZT 4/2018
2018-01-26 - BIOAGRA-OIL SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 770 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 1/2020

Więcej ZZT 1/2020
2020-02-05 - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZMI-CERT.42.126.2018

Więcej ZMI-CERT.42.126.2018
2019-01-18 2029-01-18 - JENOPTIK Robot GmbH przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego- przyrządy radarowe o nazwie MultaRadar CD

ZZT 3/2017

Więcej ZZT 3/2017
2017-07-14 - Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S mierniki poziomu dżwięku o znaku fabrycznym 2250

ZZT 7/2018

Więcej ZZT 7/2018
2018-03-22 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 102

ZZT 8/2018

Więcej ZZT 8/2018
2018-09-07 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 102

ZZT 6/2018

Więcej ZZT 6/2018
2018-03-22 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 101

ZZT 9/2019

Więcej ZZT 9/2019
2019-10-08 - "EKONSTAL" sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 60 m3 posadowione na stałe

ZZT 6/2019

Więcej ZZT 6/2019
2019-06-26 - Elektroniczne Wagi Przemysłowe sp. z o. o. sp. k. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu o znakach fabrycznych MARS i METEOR

ZZT 5/2020

Więcej ZZT 5/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 dm3, posadowione na stałe

ZMI-CERT. 42.116.2019. L9.TL4397.1

Więcej ZMI-CERT. 42.116.2019. L9.TL4397.1
2020-01-17 - CGH POLSKA sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 100 m3 , dwukomorowe, podziemne, posadowione na stałe, o pojemnościach nominalnych od 3 m3 do 100 m3 , trzykomorowe, podziemne, posadowione na stałe, o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 100 m3 czterokomorowe, podziemne, posadowione na stałe oraz o pojemnościach nominalnych od 5 m3 do 100 m3 , pięciokomorowe, podziemne, posadowione na stałe

ZT 1/2008 przedłużenie

Więcej ZT 1/2008 przedłużenie
2018-02-13 2028-02-13 - G.MAGYAR S.A. drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym 33000-3CPTS

ZZT 4/2019

Więcej ZZT 4/2019
2019-01-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2019

Więcej ZZT 2/2019
2019-01-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZZT 4/2020

Więcej ZZT 4/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZZT 5/2018

Więcej ZZT 5/2018
2018-03-13 - PETROBIT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10 500 dm3 do 17 000 dm3, trzykomorowych, ...

ZMI-CERT.42.96.2019

Więcej ZMI-CERT.42.96.2019
2019-10-25 2029-10-27 - TENZOVAHY s.r.o. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu o znakach fabrycznych VM 1.2 i VM 2.2

ZZT 1/2019

Więcej ZZT 1/2019
2019-01-17 2019-01-20 - JENOPTIK Robot GmbH przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego- przyrządy radarowe o nazwie MultaRadar CD

ZZT 1/2017

Więcej ZZT 1/2017
2017-07-04 - EKOBENZ sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 980 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2020

Więcej ZZT 3/2020
2020-02-19 - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2019

Więcej ZZT 10/2019
2019-12-20 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

L 1/2019

Więcej L 1/2019
2019-01-30 - Idemia Identity & Security France SAS przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego- przyrządy radarowe o nazwie MESTA FUSION

ZZT 2/2020

Więcej ZZT 2/2020
2020-02-07 - MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 2/2018

Więcej ZZT 2/2018
2018-01-10 - Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32 000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 6/2020

Więcej ZZT 6/2020
2020-03-26 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry