Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

L 2/2023

Więcej L 2/2023
2023-11-20 - - SCHAFER-SUDEX s.r.o. beczki transportowe typu KEG o pojemnościach 10 dm3, 15 dm3, 20 dm3, 25 dm3, 30 dm3 i 50 dm3

ZZT 23/2021

Więcej ZZT 23/2021
2021-07-13 - - PERRN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.51.2022.TL.1

Więcej DC-WCW.42.51.2022.TL.1
2022-06-15 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 13000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.92.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.92.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-10-21 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 3/2018

Więcej ZZT 3/2018
2018-01-24 - - Jarosław Pielka, Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 m3, naziemne, posadowione na stałe

DC-WCW.42.5.2023.PB.1

Więcej DC-WCW.42.5.2023.PB.1
2023-03-10 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ GAŁASIEWICZ "MINIBROWARY.PL" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 6/2023

Więcej ZZT 6/2023
2023-10-04 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300000 m3, posadowione na stałe

ZZT 25/2021

Więcej ZZT 25/2021
2021-10-01 - - CGH Polska sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 200 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.66.2023.KP.3 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.66.2023.KP.3 - przedłużenie
2023-11-16 - - O. Salm & Co. GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3

ZZT 17/2021

Więcej ZZT 17/2021
2021-04-15 - - PERRN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2019

Więcej ZZT 2/2019
2019-01-30 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZZT 12/2021

Więcej ZZT 12/2021
2021-04-01 - - PERRN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.40.2021.KP.6 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.40.2021.KP.6 - przedłużenie
2021-12-09 - - PPHU "OKTAN" Miodek Andrzej, Miodek Małgorzata spółka jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 60 m3, posadowione na stałe

L 3/2023

Więcej L 3/2023
2023-12-11 - - Schrader s.a.s. manomentry do opon pojazdów mechanicznych o oznaczeniu fabrycznym "Eurodainu"

ZZT 3/2020

Więcej ZZT 3/2020
2020-02-19 - - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZZT 4/2022

Więcej ZZT 4/2022
2022-07-28 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2022

Więcej ZZT 2/2022
2022-03-08 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 12/2020

Więcej ZZT 12/2020
2020-09-24 - - Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9600 m3, posadowione na stałe

ZZT 1/2020

Więcej ZZT 1/2020
2020-02-05 - - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.65.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.65.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-07-11 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 m3, posadowione na stałe

ZZT 1/2022

Więcej ZZT 1/2022
2022-01-31 - - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2020

Więcej ZZT 10/2020
2020-07-31 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 18/2021

Więcej ZZT 18/2021
2021-05-07 - - PERRN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3000 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2021

Więcej ZZT 10/2021
2021-03-15 - - PERN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 2 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 15/2021

Więcej ZZT 15/2021
2021-04-15 - - PERRN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZZT 5/2018

Więcej ZZT 5/2018
2018-03-13 - - PETROBIT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10 500 dm3 do 17 000 dm3, trzykomorowych, ...

ZZT 2/2020

Więcej ZZT 2/2020
2020-02-07 - - MOSTOSTAL PŁOCK S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 11/2021

Więcej ZZT 11/2021
2021-03-15 - - PERN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 1 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 22/2021

Więcej ZZT 22/2021
2021-07-15 - - CGH Polska sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej od 1 m3 do 200 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2019

Więcej ZZT 10/2019
2019-12-20 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe
do góry