Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

43/2018

Więcej 43/2018
2018-07-31 2028-07-31 PL T 18 43 UNI-TROL sp. z o.o. manometr do opon samochodowych

BC-WCW.42.7.2020.TL.3312.2 - przedłużenie

Więcej BC-WCW.42.7.2020.TL.3312.2 - przedłużenie
2021-01-29 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 1000 m3, posadowione na stałe

BC-WDR.42.54.2020.TL.1350.1 - przedłużenie

Więcej BC-WDR.42.54.2020.TL.1350.1 - przedłużenie
2020-07-16 - - PETROBIT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10500 dm3 do 17 000 dm3 ..., zainstalowanych na stałe na pojazdach drogowych

DC-WCW. 42.25.2022.KP.2

Więcej DC-WCW. 42.25.2022.KP.2
2022-04-07 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ GAŁASIEWICZ "MINIBROWARY.PL " zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 730 d m3 posadowione na stałe

DC-WCW. 42.26.2022.KP.2

Więcej DC-WCW. 42.26.2022.KP.2
2022-04-07 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ GAŁASIEWICZ "MINIBROWARY.PL " zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 1280 d m3 posadowione na stałe

DC-WCW. 42.27.2022.TL.2

Więcej DC-WCW. 42.27.2022.TL.2
2022-03-31 - - PERN S.A. drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym CO2602/01

DC-WCW.42.101.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.101.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-12-22 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.102.2022.PB.3 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.102.2022.PB.3 - przedłużenie
2023-01-17 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ GAŁASIEWICZ "MINIBROWARY.PL" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.37.2022.TL.2 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.37.2022.TL.2 - przedłużenie
2022-05-06 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.4.2023.PB.1

Więcej DC-WCW.42.4.2023.PB.1
2023-03-10 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ GAŁASIEWICZ "MINIBROWARY.PL" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4200 dm3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.40.2021.KP.6 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.40.2021.KP.6 - przedłużenie
2021-12-09 - - PPHU "OKTAN" Miodek Andrzej, Miodek Małgorzata spółka jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 60 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.40.2023.KP.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.40.2023.KP.1 - przedłużenie
2023-07-03 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.46.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.46.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-05-23 - - PERRN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.5.2023.PB.1

Więcej DC-WCW.42.5.2023.PB.1
2023-03-10 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ GAŁASIEWICZ "MINIBROWARY.PL" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4000 dm3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.51.2022.TL.1

Więcej DC-WCW.42.51.2022.TL.1
2022-06-15 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 13000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.52.2022.TL.1

Więcej DC-WCW.42.52.2022.TL.1
2022-06-15 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 18000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.53.2022.TL.1

Więcej DC-WCW.42.53.2022.TL.1
2022-06-20 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.56.2023.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.56.2023.TL.1 - przedłużenie
2023-07-18 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.58.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.58.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-07-05 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.65.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.65.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-07-11 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.65.2023.KP.3 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.65.2023.KP.3 - przedłużenie
2023-11-16 - PL T 23 35 O. Salm & Co. GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3

DC-WCW.42.66.2023.KP.3 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.66.2023.KP.3 - przedłużenie
2023-11-16 - - O. Salm & Co. GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3

DC-WCW.42.73.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.73.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-08-05 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.76.2022.TL.2 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.76.2022.TL.2 - przedłużenie
2022-09-21 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32 000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.77.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.77.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-09-15 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.81.2022.PB.2 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.81.2022.PB.2 - przedłużenie
2022-11-08 - - Andrzej Gałasiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Gałasiewicz Minibrowary.pl zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2550 dm3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.91.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.91.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-10-20 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.92.2022.TL.1 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.92.2022.TL.1 - przedłużenie
2022-10-21 - - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

DC-WCW.42.95.2022.TL.3539.6 - przedłużenie

Więcej DC-WCW.42.95.2022.TL.3539.6 - przedłużenie
2023-03-06 - - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ROBEX" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 5 m3 do 100 m3 oraz od 10 m3 do 100 m3 naziemne i podziemne, posadowione na stałe

L 1/2010

Więcej L 1/2010
2010-04-29 2020-04-29 nie nadano Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy o znaku fabr. DMA 5000 M
do góry