Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3578
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZZT 9/2009

Więcej ZZT 9/2009
2009-07-14   Mostostal Płock S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 7/2009

Więcej ZZT 7/2009
2009-05-12   Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnosci nominalnej 5 000 m3, naziemne

ZT 123/2009

Więcej ZT 123/2009
2009-12-28 2011-12-28   PETRO MECHANIKA S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności 2450 m3

ZZT 6/2013

Więcej ZZT 6/2013
2013-05-07   Polski Koncern Naftowy S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, naziemne, posadowione na stałe,

ZZT 19/2012

Więcej ZZT 19/2012
2012-12-28   LOTOS Serwis" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 4/2009

Więcej ZZT 4/2009
2009-04-30   Zakład Urzadzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. z o.o. przyrządy do pomiaru prędości pojazdów w ruchu drogowym - przyrządów radarowych o nazwie Fotorapid CM

ZZT 9/2010

Więcej ZZT 9/2010
2010-06-07   BUD-REM" L. Dziurleja Sp. J. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnosci nominalnej 139,8 m3, naziemne, posadowione na stałe

L 1/2013

Więcej L 1/2013
2013-03-19   INDRA SISTEMAS S.A., Avenida de Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madryt. Hiszpania Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - prędkościomierz kontrolny o znaku fabr. Civeme 660

ZZT 18/2007

Więcej ZZT 18/2007
2007-08-07 2016-02-28   Flow Technics" Sp. z o.o. instalacje pomiarowe do paliw ciekłych, przewoźna o znaku fabrycznym ATS 1000

ZZT 8/2011

Więcej ZZT 8/2011
2011-10-02   PPHU "OKTAN" Andrzej i Małgorzata Miodek Sp. J. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 100 m3, podziemne i naziemne, posadowione na stałe

ZZT 6/2010

Więcej ZZT 6/2010
2010-05-25   Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 5/2015

Więcej ZZT 5/2015
2015-12-17 2021-09-29   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.09-410Płockul. Wyszogrodzka 133 Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 4/2011

Więcej ZZT 4/2011
2011-07-25   CGH POLSKA" Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 1 m3, 3 m3, 5 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 36 m3, 40 m3, 50 m3, 60 m3, 70 m3, 80 m3 i 100 m3 jednokomorowe, podziemne oraz o pojemnościach nominalnych 5 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 36 m3, 40 m3, 50 m3, 60 m3, 70 m3, 80 m3 i 100 m3 dwukomorowe, podziemne

ZZT 23/2007

Więcej ZZT 23/2007
2007-11-07 2014-11-09   Siga S.C. zbiorniki pomiarowe

ZZT 2/2012

Więcej ZZT 2/2012
2012-01-30   Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe "EKONSTAL" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 40, 50 i 60 m3, podziemne, posadowione na stałe

ZT 124/2009

Więcej ZT 124/2009
2009-12-29 2011-12-29   PETRO MECHANIKA S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności 10150 m3

ZZT 9/2011

Więcej ZZT 9/2011
2011-11-25   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 10/2009

Więcej ZZT 10/2009
2009-08-26   BUD-REM" L.Dziurleja Spółka Jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 13/2010

Więcej ZZT 13/2010
2010-07-23   BUD_REM L. Dziurleja Spółka Jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZT 11/2010

Więcej ZT 11/2010
2010-06-17   NOWAX Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 27/2007

Więcej ZZT 27/2007
2007-12-31 2016-12-22   P.W. TAKO Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe

L 2/2011

Więcej L 2/2011
2011-07-29 2018-07-14   SVANTEK Sp z o.o. mierniki poziomu dźwięku SVAN 958

ZZT 2/2011

Więcej ZZT 2/2011
2011-02-11   Tank Service A. Pieczyk, B. Pieczyk Sp. J., ul. I Armii Wojska Polskiego 23, 41-947 Piekary zbiorniki pomiarowe zainstalowane na pojazdach

ZZT 26/2007

Więcej ZZT 26/2007
2007-12-31 2017-08-20   BALTCHEM S.A. zbiorniki pomiarowe

ZZT 4/2015

Więcej ZZT 4/2015
2015-09-11   CGH Polska" Sp. z o.o.85-461Bydgoszczul. Srebrna 39 Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 100 m3 dwukomorowe, od 3 m3 do 100 m3 trzykomorowe, od 4 m3 do 100 m3 czterokomorowe, od 5 m3 do 100 m3 pięciokomorowe podziemne, posadowione na stałe

ZZT 28/2007

Więcej ZZT 28/2007
2007-12-31 2017-03-16   PETRO MECHANIKA Sp z o.o. zbiorniki pomiarowe

ZZT 7/2010

Więcej ZZT 7/2010
2010-06-01   BUD-REM" L. Dziurleja Sp. J. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnosci nominalnej 123,6 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2008

Więcej ZZT 3/2008
2008-02-14   Hydrometer GmbH przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, ultradźwiękowe 087

ZZT 9/2012

Więcej ZZT 9/2012
2012-06-29   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 15/2012

Więcej ZZT 15/2012
2012-08-16   Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe "EKONSTAL" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnosciach nominalnych 40 m3, 50 m3 i 60 m3 podziemne, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry