Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZZT 9/2013

Więcej ZZT 9/2013
2013-10-18 -   TANK-SERVICE a. Pieczyk, B. Pieczyk Spółka Jawna, ul. I Armii Wojska Polskiego 23, 41-947 Piekary Śląskie zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 41280 dm3, czterokomorowe, zainstalowane na stałe na pojazdach drogowych oraz o pojemnościach nominalnych 38000 dm3, 38390 dm3 i 40704 dm3, pięciokomorowe, zainstalowane na stałe na pojazdach drogowych

ZZT 14/2007

Więcej ZZT 14/2007
2007-06-08 2015-04-28   HDYROBUDOWA-6 S.A. zbiorniki pomiarowe

ZZT 2/2008

Więcej ZZT 2/2008
2008-02-14 -   przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, ultradźwiękowe 087 Hdyrometer GmbH

ZZT 5/2008

Więcej ZZT 5/2008
2008-07-14 -   CGH International S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 7/2008

Więcej ZZT 7/2008
2008-10-02 -   P.W. TAKO Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 1/2013

Więcej ZZT 1/2013
2013-03-14 2023-03-14   GOD - B" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 1200 dm3, 2200 dm3, 3700 dm3, posadowione na stałe,

ZZT 5/2015

Więcej ZZT 5/2015
2015-12-17 2021-09-29   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.09-410Płockul. Wyszogrodzka 133 Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2012

Więcej ZZT 3/2012
2012-02-06 -   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ROBEX " Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 5 m3 do 25 m3, naziemne, posadowione na stałe,

ZT 12/2010

Więcej ZT 12/2010
2010-07-23 -   CGH Polska Sp z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 11/2007

Więcej ZZT 11/2007
2007-05-23 2015-12-30   METRON Fabryka Zintergorwanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. przetworniki przepływu do ciepłomierzy JS

ZZT 9/2010

Więcej ZZT 9/2010
2010-06-07 -   BUD-REM" L. Dziurleja Sp. J. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnosci nominalnej 139,8 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 6/2011

Więcej ZZT 6/2011
2011-09-28 -   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 4/2011

Więcej ZZT 4/2011
2011-07-25 -   CGH POLSKA" Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 1 m3, 3 m3, 5 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 36 m3, 40 m3, 50 m3, 60 m3, 70 m3, 80 m3 i 100 m3 jednokomorowe, podziemne oraz o pojemnościach nominalnych 5 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 36 m3, 40 m3, 50 m3, 60 m3, 70 m3, 80 m3 i 100 m3 dwukomorowe, podziemne

ZZT 8/2009

Więcej ZZT 8/2009
2009-06-10 -   P.H.U. "ZET zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 18/2010

Więcej ZZT 18/2010
2010-11-16 -   PHU "ZET" - Marek Zapór zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 4/2008

Więcej ZZT 4/2008
2008-04-16 -   RAFINERIA TRZEBINIA S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 8/2011

Więcej ZZT 8/2011
2011-10-02 -   PPHU "OKTAN" Andrzej i Małgorzata Miodek Sp. J. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 100 m3, podziemne i naziemne, posadowione na stałe

ZZT 20/2012

Więcej ZZT 20/2012
2012-12-28 -   Operator Logistyczny Paliw Płynnych" Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 3/2010

Więcej ZZT 3/2010
2010-02-22 -   SENSOR-ACM Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy

ZZT 1/2016

Więcej ZZT 1/2016
2016-07-27 -   INALCO N.V., Dijkstraat 23, B-9160, Lokeren, Belgia zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2700 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 12/2007

Więcej ZZT 12/2007
2007-05-23 2016-10-16   Dresser Wayne Pignone odmierzacze paliw ciekłych iGEM

ZZT 1/2012

Więcej ZZT 1/2012
2012-01-30 -   Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ZET" Marek Zapiór zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 100 m3, naziemne i podziemne, posadowione na stałe

ZZT 14/2012

Więcej ZZT 14/2012
2012-07-17 -   CGH International S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 1 m3, 3 m3, 5 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 36 m3, 40 m3, 50 m3, 60 m3, 70 m3, 80 m3 i 100 m3 jednokomorowe, podziemne oraz o pojemnościach nominalnych 5 m3, 7 m3, 8 m3, 10 m3, 13 m3, 16 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 36 m3, 40 m3, 50 m3, 60 m3, 70 m3, 80 m3 i 100 m3 dwukomorowe, podziemne

ZZT 2/2016

Więcej ZZT 2/2016
2016-09-29 -   Automatic Systems Engineering" Sp. z o.o.80-557Gdańskul. Narwicka 6 Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 700 m3 podziemne, posadowione na stałe

ZZT 22/2007

Więcej ZZT 22/2007
2007-11-06 2013-09-15   NAFTOREMONT-NAFTOBUDOWA" Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Remontowe Sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne

ZZT 9/2012

Więcej ZZT 9/2012
2012-06-29 -   Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 2/2015

Więcej ZZT 2/2015
2015-08-14 -   OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH" sp. z o.o., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe, naziemne

L 2/2016

Więcej L 2/2016
2016-02-12 -   VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GhmbH, Hasengartenstrasse 14a, D-65189, Wiesbaden, Niemcy Przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym - przyrządy laserowe o oznaczeniu fabrycznym PoliScan F1 HP

ZZT 8/2013

Więcej ZZT 8/2013
2013-08-22 -   Zofia Czop prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa "GRÓD" Zofia Czop zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10 m3 do 50m3, dwukomorowe oraz o pojemnościach nominalnych od 32 m3 do 50m3 trzykomorowe, podziemne

ZZT 3/2015

Więcej ZZT 3/2015
2015-08-18 -   Tank Service A. Pieczyk, B. Pieczyk Sp. J., ul. I Armii Wojska Polskiego 23, 41-947 Piekary Śląskie zbiorniki pomiarowe do cieczy zainstalowane na pojazdach samochodowych
do góry