Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 48/2021

Więcej ZT 48/2021
2021-09-30 2031-09-30 PL T 21 48 FASPOL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2,5 m3, posadowione na stałe

ZT 47/2021

Więcej ZT 47/2021
2021-09-27 2031-09-27 PL T 21 47 Brenal sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 220 m3, posadowione na stałe

ZT 46/2021

Więcej ZT 46/2021
2021-09-23 2031-09-23 PL T 21 46 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, posadowione na stałe

ZT 45/2021

Więcej ZT 45/2021
2021-09-15 2031-09-15 PL T 21 45 Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co. Ltd. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 44/2021

Więcej ZT 44/2021
2021-09-15 2031-09-15 PL T 21 44 Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co. Ltd. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 43/2021

Więcej ZT 43/2021
2021-09-09 2031-09-09 PL T 21 43 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 42/2021

Więcej ZT 42/2021
2021-09-01 2031-09-01 PL T 21 42 AMBRA S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 174 m3, posadowione na stałe

ZT 40/2021

Więcej ZT 40/2021
2021-08-09 2031-08-30 PL T 21 40 Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 000 m3, posadowione na stałe

ZT 41/2021

Więcej ZT 41/2021
2021-08-16 2031-08-16 PL T 21 41 PERRN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1 000 m3, posadowione na stałe

ZT 39/2021

Więcej ZT 39/2021
2021-08-05 2031-08-05 PL T 21 39 "GORZELNIE JAGIEŁŁO" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 38/2021

Więcej ZT 38/2021
2021-08-05 2031-08-05 PL T 21 38 "GORZELNIE JAGIEŁŁO" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 27/2021

Więcej ZT 27/2021
2021-07-27 2031-07-27 PL T 21 37 Henryk Raczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM Henryk Raczyński zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 10000 dm3 i 2000 dm3, posadowione na stałe

ZT 36/2021

Więcej ZT 36/2021
2021-07-23 2031-07-23 PL T 21 36 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 29000 dm3, posadowione na stałe

ZT 35/2021

Więcej ZT 35/2021
2021-06-29 2031-06-29 PL T 21 35 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4 200 l, posadowione na stałe

ZT 34/2021

Więcej ZT 34/2021
2021-06-29 2031-06-29 PL T 21 34 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 500 l, posadowione na stałe

ZT 33/2021

Więcej ZT 33/2021
2021-06-25 2031-06-25 PL T 21 33 Henryk Raczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AM HENRYK RACZYŃSKI zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

ZT 32/2021

Więcej ZT 32/2021
2021-06-24 2031-06-24 PL T 21 32 PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1250 m3, posadowione na stałe

ZT 31/2021

Więcej ZT 31/2021
2021-06-23 2031-06-23 PL T 21 31 PKN ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 30/2021

Więcej ZT 30/2021
2021-06-22 2031-06-22 PL T 21 30 O. Salm & Co GhmH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 29/2021

Więcej ZT 29/2021
2021-06-18 2031-06-18 PL T 21 29 ORLEN OIL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 22,5 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2021

Więcej ZT 28/2021
2021-06-17 2031-06-17 PL T 21 28 Jakub Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 27/2021

Więcej ZT 27/2021
2021-06-17 2031-06-17 PL T 21 27 Jakub Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 26/2021

Więcej ZT 26/2021
2021-06-09 2031-06-09 PL T 21 26 Enrnst Moeschele Behälterbau GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, posadowione na stałe

ZT 25/2021

Więcej ZT 25/2021
2021-06-01 2031-06-01 PL T 21 25 "AUTOMATIC SYSTEMS ENGINEERING" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30000 m3, posadowione na stałe

ZT 23/2021

Więcej ZT 23/2021
2021-05-27 2031-05-27 PL T 21 23 B&P Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnoścą spółka komandytowa zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6 000 l, posadowione na stałe

ZT 24/2021

Więcej ZT 24/2021
2021-05-25 2031-05-25 PL T 21 24 Spółdzielnia Pszczelarska APIS zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 25 m3, posadowione na stałe

ZT 22/2021

Więcej ZT 22/2021
2021-05-07 2031-05-07 PL T 21 22 Premium Distillers sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 389 m3, posadowione na stałe

ZT 21/2021

Więcej ZT 21/2021
2021-04-20 2031-04-20 PL T 21 21 Premium Distillers sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 84 m3, posadowione na stałe

ZT 20/2021

Więcej ZT 20/2021
2021-04-19 2031-04-19 PL T 21 20 Bogdan Szponar prowadzący działalność gospdarczą pod firmą BRAUMAX Bogdan Szponar zbiorniki pomiarowe fo ciezy o pojemości nominalej 7000 dm3, podadowione na stałe

ZT 19/2021

Więcej ZT 19/2021
2021-04-01 2031-04-01 PL T 21 19 Premium Destillers sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe fo ciezy o pojemości nominalej 9000 dm3, podadowione na stałe
do góry