Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 32/2022

Więcej ZT 32/2022
2022-06-03 2032-06-03 PL T 22 32 Sławomir Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Piotrowski Usługi Montersko-Spawalnicze zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 555 dm3, posadowione na stałe

ZT 34/2022

Więcej ZT 34/2022
2022-06-01 2032-06-01 PL T 22 34 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9500 dm3, posadowione na stałe

ZT 31/2022

Więcej ZT 31/2022
2022-05-30 2032-05-30 PL T 22 31 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZT 33/2022

Więcej ZT 33/2022
2022-05-27 2032-05-27 PL T 22 33 Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

ZT 30/2022

Więcej ZT 30/2022
2022-05-26 2032-05-26 PL T 22 30 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2022

Więcej ZT 29/2022
2022-05-24 2032-05-24 PL T 22 29 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 27/2022

Więcej ZT 27/2022
2022-05-20 2032-05-20 PL T 22 27 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 980 dm3, posadowione na stałe

ZT 28/2022

Więcej ZT 28/2022
2022-05-20 2032-05-20 PL T 22 28 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, posadowione na stałe

ZT 26/2022

Więcej ZT 26/2022
2022-05-13 2032-05-13 PL T 22 26 Automatic Systems Engineering sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe

ZT 25/2022

Więcej ZT 25/2022
2022-05-04 2032-05-04 PL T 22 25 BrauKon GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, posadowione na stałe

ZT 24/2022

Więcej ZT 24/2022
2022-04-29 2032-04-29 PL T 22 24 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 33 000 m3 do 33 500 m3, posadowione na stałe

ZT 22/2022

Więcej ZT 22/2022
2022-04-28 2032-04-28 PL T 22 22 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 dm3, posadowione na stałe

ZT 23/2022

Więcej ZT 23/2022
2022-04-28 2032-04-28 PL T 22 23 BrauKon GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1140 dm3, posadowione na stałe

ZT 21/2022

Więcej ZT 21/2022
2022-04-13 2032-04-13 PL T 22 21 Janusz Majchrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HOP DEVELOPMENT JANUSZ MAJCHRZAK zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej 700 dm3 posadowione na stałe

ZT 20/2022

Więcej ZT 20/2022
2022-04-12 2032-04-12 PL T 22 20 Wiesław Nastaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STAL-BUD NASTAJ WIESŁAW zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 m3, posadowione na stałe

ZT 19/2022

Więcej ZT 19/2022
2022-04-08 2032-04-08 PL T 22 19 KB POMORZE sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. nominalnej od 5000 m3 do 19500 m3 posadowione na stałe

ZT 18/2022

Więcej ZT 18/2022
2022-04-06 2032-04-06 PL T 22 18 Rafał Szczepański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stara Owczarnia Rafał Szczepański zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 l, posadowione na stałe

ZT 17/2022

Więcej ZT 17/2022
2022-04-06 2032-04-06 PL T 22 17 Rafał Szczepański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stara Owczarnia Rafał Szczepański zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 l, posadowione na stałe

ZT 14/2022

Więcej ZT 14/2022
2022-04-01 2032-04-01 PL T 22 14 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 15/2022

Więcej ZT 15/2022
2022-04-01 2032-04-01 PL T 22 15 PRO-WAM sp. z o.o. drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym CO2602/01

ZT 16/2022

Więcej ZT 16/2022
2022-04-01 2032-04-01 PL T 22 16 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 230 m3, posadowione na stałe

ZT 13/2022

Więcej ZT 13/2022
2022-03-29 2032-03-29 PL T 22 13 Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 12/2022

Więcej ZT 12/2022
2022-03-15 2032-03-15 PL T 22 12 ORLEN POŁUDNIE S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1032,860 m3, posadowione na stałe

ZT 11/2022

Więcej ZT 11/2022
2022-03-11 2032-03-11 PL T 22 11 Adam Maruszewski prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "ADMAR" ADAM MARUSZEWSKI zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 l, posadowione na stałe

ZT 10/2022

Więcej ZT 10/2022
2022-03-11 2032-03-11 PL T 22 10 Adam Maruszewski prowadzacy działalność gospodarczą pod firmą FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "ADMAR" ADAM MARUSZEWSKI zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 12000 l, posadowione na stałe

ZT 9/2022

Więcej ZT 9/2022
2022-03-10 2032-03-10 PL T 22 9 Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1680 m3, posadowione na stałe

ZT 8/2022

Więcej ZT 8/2022
2022-03-04 2032-03-04 PL T 22 8 Janusz Majchrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HOP DEVELOPMENT JANUSZ MAJCHRZAK zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 540 dm3, posadowione na stałe

ZT 7/2022

Więcej ZT 7/2022
2022-02-16 2032-02-16 PL T 22 7 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 150 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 6/2022

Więcej ZT 6/2022
2022-01-25 2032-01-25 PL T 22 6 Janusz Marur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "MADRA" Janusz Maur zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 l, posadowione na stałe

ZT 5/2022

Więcej ZT 5/2022
2022-01-21 2032-01-21 PL T 22 5 Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe
do góry